Jan Björklund svingar med trollerispöt


Folkpartiets ordförande Jan Björklund har funnit ut tre saliggörande förslag för att minska arbetslösheten bland unga:

  1. Införande av ungdomslöner (75 % av lägstalönerna),
  2. Skoltrötta gymnasieelever med praktisk inriktning ska kunna sluta gymnasiet tidigare, samt
  3. Reformera lagen om anställningstrygghet, dvs göra det lättare att säga upp ”gamla” gubbar och kärringar.

Hr. Björklund säger att det väl …

… är bättre att en 19-åring får jobb, även med något lägre lön, än att 19-åringar ska behöva gå arbetslösa med socialbidrag?

Nu har ju den borgerliga regeringen prövat denna väg redan. Man har med flera olika förslag gjort det billigare för arbetsgivare att anställa ungdomar. Man har infört en rabatt på de sociala avgifterna för arbetsgivare som anställer ungdomar. Den enda reella effekt det förslaget verkar ha haft är att man skänkt extra vinstmedel till sådana företag som ändå anställer ungdomar till (redan) låga löner. Man har sänkt restaurangmomsen med det likaledes förmenta syftet att göra det enklare att anställa unga. Dessa effekter synes ha haft liten effekt på ungdomars arbetslöshet.

Borgerliga debattörer brukar med jämna mellanrum framhålla det avtal om yrkesintroduktion som IF Metall tecknat med flera arbetsgivarorganisationer. Med det avtalet som exempel vill Folkpartiet att partikamraterna ska driva denna fråga i de 100 största kommunerna. Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna, säger om avtalet …

En modell som framgångsrikt prövats mellan arbetsgivare och LO-förbundet Metall är att erbjuda arbetslösa upp till 25 år så kallad yrkesintroduktion med lägre ingångslön och slopade turordningsregler.

Det är tydligt att de flesta av dessa som så höjer avtalet till skyarna ganska tydligt inte har läst eller närmare satt sig in i det. De verkar snarare ha läst nån rubriksättares komprimerade tolkning av avtalet. Avtalet verkar, dessutom, ha använts högst sparsamt. Jag har inte varit med om att teckna ett enda sådant avtal, jag har inte ens fått frågan från någon arbetsgivare.

För de som faktiskt vill sätta sig in i avtalet kan jag kan rekommendera Susanna Holzers utmärkta beskrivning av avtalets innehåll och bevekelsegrunderna bakom dess tillkomst. Susanna skriver bland annat …

Centralt i avtalet att göra generationsväxlingen inom industrin smidig och att bevara kompetens och arbetstillfällen i landet. Det är inte av välgörenhet, utan här menar parterna att unga vuxna utan efterfrågad kompetens ges chansen att erhålla den kompetens företagen efterfrågar för senare kunna matchas till de arbeten företagen erbjuder. Unga vuxna som har kompetensen (om de finns) omfattas inte av detta avtal, utan ska erbjudas reguljära anställningsvillkor från start. Problemet är att det finns för få unga vuxna som har kompetensen att ta de arbetstillfällen som de facto finns.

Jan Björklunds förslag kommer inte att skapa fler arbetstillfällen för unga människor. Han spelar bara ett högt spel med svenska ungdomars framtid. Med hans förslag riskerar många ungdomar att fastna i dåligt avlönade arbeten med allmänt sämre anställnings- och arbetsvillkor. Jag misstänker att han med visst välbehag ser framför sig en framtida svensk arbetsmarknad av amerikansk modell. Där hålles ett stort antal ”working poor”, de håller tyst och deltar inte i samhällsdebatten. Därmed säkerställes en borgerlig politisk hegemoni.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, dn.se, Rapport, dn.se, di.se, SVT Debatt, SVT Debatt

Andra som skrivit: Martin Moberg

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 10 mars, 2012, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: