Det har blivit mycket svårare att få sjukpenning


Kerstin Burman, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB, och Dan Holkechefsjurist LO-TCO Rättsskydd AB,  står som undertecknare av ett debattinlägg i DN Debatt. De svarar på ett inlägg dagen innan från socialförsäkringsministern där han aviserar att han viker ned sig för Riksdagens majoritet i frågan om hur man ska definiera rätten till sjukpenning. Ministern har plötsligt konstaterat att det i praktiken inte finns någon större skillnad i den praktiska tillämpningen mellan den äldre definitionen och den nyare.

Kerstin och Dan delar inte ministerns positiva syn i sakfrågan. Orsaken består i att det äldre begreppet prövats fler gånger i svenska domstolar ända upp till högsta instans. Det nyare begreppet har inte ännu hunnit prövas på det sättet. Det innebär att myndighetens, Försäkringskassan, i sina interna riktlinjer har använt ett betydligt restriktivare sätt att tolka rätten till sjukpenning.

Regeringen kommer nu att föreslå Riksdagen att åter använda den tidigare definitionen för rätten att få sjukpenning. Men man kommer också att till 2013 lägga en proposition för att införa ett begrepp som man låtit Försäkringskassan arbeta fram. Debattörerna framför därför som sin förhoppning att regeringen i sina förarbeten till den kommande lagförändringarna anger att …

… syftet med att återinföra det gamla begreppet är att mjuka upp bedömningen. Med hänsyn till den debatt som föregick riksdagsbeslutet i frågan borde detta också vara lagstiftarens vilja. Denna vilja framkommer dock inte särskilt tydligt i Socialförsäkringsdepartementets promemoria som nu är ute på remiss.

Det gäller att de röd-gröna ledamöterna i Riksdagen håller ögonen öppna för den borgerliga regeringens strävanden. Jag tror inte för ett ögonblick på att de kommer att ge sig utan kamp i denna fråga. Jag inbillar mig nämligen att de i grunden är väldigt nöjda med dagens tillämpning av lagen.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 3 mars, 2012, i Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor och märkt , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Det har blivit mycket svårare att få sjukpenning.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: