Rätten till ledighet för fackliga studier


Det finns en lag som reglerar en anställds möjlighet att få ledighet från arbetet för att studera. Den reglerar rätten att få ledighet för att få delta i utbildningar – långa eller korta, på högskola, komvux eller hos annan anordnare. Lagen reglerar även möjligheten för fackliga medlemmar att delta i av en fackförening anordnad utbildning. De fackliga organisationerna genomför en mångfald av utbildningar för att öka de fackliga medlemmarnas kunskaper om förhållanden i arbetslivet och på arbetsplatsen. Genom dessa utbildningar ökar kunskapen och förståelsen för det svenska kollektivavtalssystemet – grunden får vår arbetsmarknad.

Lagen reglerar under vilka förutsättningar som ledighet skall ges. Grunden är hela tiden att företagets verksamhet ska kunna fortgå. Lagen säger att arbetsgivare kan skjuta på ledigheten från det ögonblick som ledighetsansökan formellt inlämnas. Vill man skjuta på ledigheten längre fram i tiden än de tidsgränser som lagen har ska arbetsgivaren meddela den fackliga organisationen detta. Förhandling kan då ske kring företagets ståndpunkt. Förhoppningsvis kan då parterna finna en klok lösning på fackets behov av att utbilda medlemmar och företagets behov av att produktionen löper på.

Den borgerliga regeringen har vid flera tillfällen aviserat att man avser att komma med förändringar kring denna lag. Vid två tillfällen, hitintills, har regeringen aldrig lagt en proposition till Riksdagen. Lagförslaget har fått sådan kritik som föranlett regeringen att fortsätta arbeta med hur förändringarna ska se ut. Det aviseras nu att regeringen senast den 20 mars kommer att lägga sitt förslag till Riksdagen. I förslaget kommer, vad det verkar, de flesta av de för de fackliga organisationerna förgripliga förslagen att vara borta. Dock avser man att föreslå att arbetsgivare som inte vill bevilja ledighet för studier inte ska behöva meddela den fackliga organisationen – enbart den sökande personen.

Regeringen vill lägga hela ansvaret på den enskilde arbetstagaren. Detta i en tid då fler och fler företag har anställda med otrygga visstidsanställningar. Det finns en risk att den enskilde arbetstagaren i det läget väljer att inte kontakta sin fackliga organisation för att få hjälp med att få ledigt. Det verkar som så att det regeringen vill är att ta bort fackets möjlighet att företräda sina medlemmar. Det skulle skulle förstås leda till att färre fackliga medlemmar deltar i en facklig utbildning. Carin Wallenthin, chef för IF Metalls facklig-politiska enhet, säger

Det innebär en maktförskjutning från facket till arbetsgivaren. Om facket inte får information försämras möjligheten att företräda medlemmen. I dag när så många medlemmar har otrygga jobb vågar man inte ensam protestera mot arbetsgivaren. Man måste få en chans att ha facket i ryggen.

Det är tydligt att det gäller att fortsätta argumentera för en annan tingens ordning och verka för att den borgerliga regeringens förslag inte får en majoritet av Riksdagen bakom sig. Ett sätt är att ansluta sig till Facobookgruppen ”Rör inte min studieledighetslag!”. Andra sätt är att skicka meddelanden till berörda företrädare i Riksdagen.

Länkar: LO-tidningen, LO-tidningen, IF MetallIF MetallIF Metall

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 26 februari, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Rätten till ledighet för fackliga studier.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: