Ulf Kristersson – hal som en hål


Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har idag svarat Riksdagens socialförsäkringsutskott på vilket sätt han avser att genomföra Riksdagens beslut från den 2 juli 2011 om en annan bedömning av de långvarigt sjukas möjligheter att byta yrke. Statsrådet svarade att  regeringen ska lämna en skrivelse om frågan i mars. Regeringen tänker dock inte lägga fram det lagförslag som en majoritet i riksdagen begärt. Den borgerliga regeringen har gjort allt man kan tillsammans med sina partikamrater i Riksdagen att förhala och försvåra alla förändringar av den förändring av sjukförsäkringen som en tidigare riksdagsmajoritet så glatt röstade i genom den 5 juni 2008.

I dagarna har Försäkringskassan föreslagit en ny bedömningsmodell av rätten till sjukpenning. Enligt Gunvor G Ericson (MP) är detta anledningen som den borgerliga regeringen hänger upp sig på för att inte utföra det uppdrag som Riksdagen ålagt regeringen. Huru den nya tolkningen och bedömningsmodellen är särskilt klargörande är redan omstridd. Kjell Rautio begår lustmord på utredarens från Försäkringskassan förslag …

Regeringen fick ju förra året bakläxa av en riksdagsmajoritet som krävde att begreppet ”den reguljära arbetsmarknaden” skulle tas bort och att man skulle återgå till det tidigare gällande begreppet , d.v.s. en prövning mot ”normalt förekomande arbete.” Regeringen valde dock att obstruera mot riksdagsbeslutet och gav istället Försäkringskassan i uppdrag att utreda båda dessa begrepp samt överväga om man borde införa ett helt annat begrepp. Det är det senare alternativet som Försäkringskassan nu förordar i sitt förslag. Försäkringskassan vill helt och hållet ta bort ordet ”arbetsmarknad” när arbetsförmågan ska prövas. Därmed återupplivas inte heller det tidigare begreppet, ”normalt förekommande arbete”, så som riksdagen faktiskt beslutade.

Vad betyder då detta konkret? Ja, man skulle kunna säga att Försäkringskassan nu levererar en tydligare definition av vad som kan sägas vara en fiktiv arbetsmarknad (dvs icke-reell arbetsmarknad). Detta kan liknas med det arbete som den senaste bibelkommissionen åstadkom när man förtydligade och moderniserade språket rörande himmel och helvete, utan att faktiskt ändra innebörden i dessa begrepp. För den troende innebar detta möjligen något som stärkte tron. Men för den tvivlande hade nog språkförändringarna knappast någon större betydelse…

Den borgerliga regeringen fortsätter att obstruera den lagstiftande församlingens (Sveriges Riksdag) demokratiskt fattade beslut. Regeringen har inget som helst intresse av att förändra ett regelverk som man i grunden anser vara det rätta. De sjukskrivnas situation ska tjäna disciplinerande och som ett varnande exempel för en annars odisciplinerad arbetande befolkning. Vidare behöver den borgerliga regeringen de stora överskott som socialförsäkringssystemet genererar till statskassan för att kunna finansiera jobbskatteavdrag och bidrag till friska välbetalda i storstädernas mer välmående bostadsområden.

Länkar: d.a., LO-tidningen, LO-tidningen, dn.se, SvD, Ekot, dn.se

Andra som skrivit: Kjell Rautio, Martin Moberg, Peter Johansson, Helena Ericson, Martin Moberg

Industribloggare: Kent-Erik Mattsson, Leine Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 16 februari, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar, Socialförsäkringsfrågor och märkt , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: