Det är viktigt att höja pensionsåldern


Idag har EU-kommissionen presenterat en vitbok om hållbara pensioner inom EU. I skriften presenteras flera tankar och förutsättningar för att fler ska kunna arbeta längre för att kunna garanteras en rimlig nivå på sin pension. Bland annat föreslår man att pensionsåldern ska följa utvecklingen av medellivsåldern. Vad jag förstått har Danmark ett sådant system. Mats Morin, LO-ekonom, delar inte helt EU-kommissionens tankar …

Man kan inte både höja pensionsåldern i takt med genomsnittet och sedan inte ha en förtidspension för de grupper som inte följer med genomsnittet. För stora grupper blir det i dagsläget helt orealistiskt. Sedan kan man ha det som mål på längre sikt men då måste man se till att inte folk slits ut i förtid.

Det danska systemet kan säkert vara värt att titta på. Men det går inte att undvika att ett sådant system måste kombineras med att skapa förutsättningar för de som slås ut från arbetsmarknaden tidigare än genomsnittet att uppnå rimliga villkor för sin pension. I annat fall kommer vi att få se pensionärsliv med än större klyftor mellan de som har och de som inte har.

Länkar: europaportalen.se, Rapport, SvD, dn.se, LO-tidningen, Rapport

Andra som skrivit: Kaj Raving

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 16 februari, 2012, in EU, Fackliga frågor, Pension and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

  1. Allt sedan Reinfeldts utspel i pensionsfrågan har jag kritiserat den totala sågningen av varje tanke på förändring, eftersom de dogmatism som prägat många s-debattinlägg utgår från att inga genomgripande förändringar av samhällets stratifkering kan ske. Nu tycker jag emellertid att vi har en överdrift åt andra hållet. EU-kommissionen är väl ingen gud?

    Att medellivslängden ökar är inget nytt. Denna ökning har ju pågått sedan början av 1700-talet, och var särskilt kraftig under tiden 1890 – 1960, men har fortsatt även därefter. Vad som har hänt under denna tid är att den yrkesverksamma tiden, som för 100 år sedan var mellan 12 års ålder och 67 års ålder (55 år!) har krympt rejält, samtidigt som den årliga arbetstiden har halverats genom införande av åttatimmarsarbetdagen, 5-dagars veckan, semester och rätt till ledighet av olika skäl.

    Det är uppenbarligen något som inte stämmer.

    Med ”social stratifiering” menas i vid bemärkelse uppdelningen av befolkningen i olika klasser. Vi har hört gråtfloder om hur omöjligt det är för en arbetare att byta yrke mitt i livet. Som om det vore en naturlag att utbildnings- och yrkesvalet under tonåren måste bestämma vilket ”strata” man kommer att tillhöra resten av livet. Ja, så är det NU, med ytterst få undantag.

    Pga denna ödestro kritiserar socialdemokrater Jan Björklunds rimliga förslag att skoltrötta elever ska slippa de teoretisika ämnena på gymnasiet och få ett yrkesbevis så¨att deras chanser ökar att få ett jobb. Detta borde socialdemokratin villkora med att de måste få en ny studiechans senare i livet. Men vi talar då inte om när byggnadsarbetaren eller undesköterskan är helt utsliten vid 55 års ålder, även om det iofs aldrig ska vara för sent.

  2. välkommen till verklighet det är egoismen och roffar bedragares period nu slit släng människor

%d bloggare gillar detta: