Sju punkter för rättvisa löner


I fredags publicerades fem fackföreningsledare om frågan kring kvinnors löneläge i förhållande till mäns. Jag betvivlar inte på en punkt att kvinnors yrken och branscher i många fall värderas lägre än mäns enbart på det faktum att de är kvinnodominerade. Debattörerna har sju förslag för att långsiktigt få mer jämställda löner:

1. Att lönerna för kvinnodominerade yrken uppvärderas utifrån den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver.

2. Att Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder.

3. Att ett långsiktigt partsgemensamt arbete startas i syfte att utveckla fler karriärbefattningar och nya karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.

4. Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.

5. Att Diskrimineringsombudsmannen inom ramen för sitt tillsynsansvar omgående avdelar resurser för att genomföra systematiska granskningar av arbetsgivarnas lönekartläggningar.

6. Att återinföra uppdraget till Försäkringskassan att verka för jämställd fördelning av uttaget av föräldraförsäkringen.

7. Att införa ”rätt till heltid” i kommuner och landsting för ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor.

De har rätt i att en viktig och grundläggande skillnad i att dessa skillnader uppstått hänger samman med arbetsgivarens förväntningar kring föräldraskapet. Fortfarande förväntas kvinnor ta ett större ansvar för att vara lediga under barnens tidiga år. Ofta motiveras detta av just ekonomiska skäl. Eftersom kvinnan oftast tjänar minst blir det familjeekonomiskt bättre att kvinnan stannar hemma. Sålunda uppstår en ond cirkel svår att bryta. Jag ser i min bekantskapskrets att pappor tenderar att ta sin andel av föräldraledigheten i samband med sommarsemester. Jag misstänker att detta inte beror på att kvinnor hellre är föräldralediga under vintrar och höstar. På något sätt blir mäns föräldraledighet än längre sommarledighet. Det säger väl något om de förväntningar som finns kring vem som tar huvudansvaret för föräldraskapet?

Den svenska arbetsmarknaden är hårt uppdelad mellan kvinnligt respektive manligt dominerade. Det finns en tendens att det relativa löneläget sjunker i branscher där kvinnors andel växer. Detta borde bli ogörligt i en framtid då kvinnor är de som i högre grad studerar på högskola/universitet än män. Men det förutsätter förstås att kvinnliga studenter börjar ta sig in på områden som fortfarande är manligt dominerade.

Det är otvetydigt som så att kvinnors arbeten behöver uppvärderas på alla områden. Svårigheten ligger förstås i att hur man ska kunna jämföra olika yrken med varandra. Den enda långsiktiga metoden ligger i att dagens könsmässiga uppdelning av arbetsmarknaden upphör. Men det förutsätter förstås att löneläget blir en ickefråga för vilken profession man ”väljer”. De säger avslutningsvis …

Det är hög tid för både arbetsgivare, myndigheter och regeringen att gå från ord till handling. Det är ovärdigt ett land som Sverige att systematiskt diskriminera och nedvärdera kvinnodominerade yrken.

Länkar: DN Debatt, TCO-tidningen, LO-tidningen, Rapport, di.se

Andra som skrivit: Åsa Johansson, Almegabloggen, Martin Moberg

Industribloggare: Carola Andersson, Kaj Raving, Camilla Wedin

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 12 februari, 2012, i Fackliga frågor och märkt , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

  1. Vadå ”uppvärderas”. Lönelägen sätts inte av några värderande pampar som viftar med trollspön över lönerörelserna. Lönelägen uppstår, precis som all annan prissättning, i balanspunkten mellan tillgång och efterfrågan.

    Det enda sättet kvinnor kan höja sina löner är genom att söka sig till yrken med bättre balans. Eller med andra ord: de får sluta söka sig yrken där alla andra också kan och vill jobba! Eller med ytterligare andra ord: Sluta söka trygghet och enklare jobba-med-människor-jobb, och istället nörda in sig och söka utmaningar.

%d bloggare gillar detta: