Finns det plats för äldre i yrkeslivet?


Det verkar som om de råder en ganska bred samsyn om att människor måste arbeta längre i framtiden för att kunna uppnå rimliga pensionsnivåer. Vad man än tycker om dagens pensionssystem måste man kunna medge att det är ekonomiskt hållbart. Den pension man kan uppnå är beroende av flera faktorer:
– antalet år i arbetslivet,
– den inkomst man haft under sitt arbetsliv,
– nationens ekonomiska utveckling, samt
– livslängden bland befolkningen.

Då svenskarna, som ett genomsnitt, lever allt längre kommer de framtida pensionsnivåerna att vara lägre än när pensionssystemet sjösattes. Därför diskuterar de politiska partier som står bakom pensionsöverenskommelsen hur man ska kunna målet att människor ska kunna arbeta längre. De borgerliga partierna driver som huvudpunkt att man genom en förändring av LAS ska kunna arbeta till 69 års ålder. Då stora grupper i det svenska samhället inte ens klarar av att arbeta 60 års ålder och än mindre till 65 vill man hellre se långsiktiga åtgärder för att möjliggöra ett friskare arbetsliv. På det sättet vill (S) uppnå målet ett längre arbetsliv.

Regeringen har tillsatt en pensionsåldersutredning. Den ska ta reda på hur människor ska kunna och vilja arbeta längre samt se vilka hinder som finns för att arbeta längre. Man ska se på den fysiska arbetsmiljön, scheman, behov av deltider, ökad flexibilitet och attityder till äldre arbetskraft. Förslag ska läggas under våren 2013.

Det är högst lämpligt att man genomför en sådan utredning. Det är allt för vanligt att människor att äldre får allt svårare att passa in på arbetsmarknaden. Det handlar i många fall om att man under sitt yrkesliv fått med sig krämpor som gör att man blir allt mer i begränsad i vilka arbetsuppgifter man klarar av eller att man skulle behöva arbeta kortare än heltid. Det kan även handlar om att man helt plötsligt saknar önskvärda kunskaper/kompetenser för att klara av de arbetsuppgifter som finns i organisationen. Det finns många anledningar till att äldre inte anses platsa i dagens arbetsliv.

Det är uppenbart att det behövs stöd för äldre i både lagstiftning och värderingar för att äldre ska ges möjlighet att utföra ett gott yrkesliv under längre tid. Det ska bli spännande att följa utredningens arbete och de slutsatser de kommer med.

Länkar: Rapport, dn.se, ka.se, LO-tidningen

Industribloggare:

Publicerat på 30 januari, 2012, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Socialförsäkringsfrågor och märkt , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. Hur ska de äldre kunna jobba längre med dagens tempo. Det finns ett etablerat förakt för de äldre. Ungdomar föraktar oftast äldre och anser de var okunniga på alla plan. De ser äldre som döende personer som snart hamnar på äldreboende.

%d bloggare gillar detta: