Bemanningsföretagen är inte världens mitt


Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, tillhör inte de onödigt blygas skara. Idag sticker han ut nosen rätt så ordentligt när han hävdar att alla avtal och/eller lagar som på något sätt begränsar inhyrning är lagstridiga, åtminstone bryter emot EU:s bemanningsdirektiv. Han menar att sådant som lokala avtal som begränsar hur många personer ett företag kan hyra in och sådana avtal som förhindrar inhyrning när det finns personer med företrädesrätt till återanställning (dvs personer som sagts upp från anställning) är olagliga.

Håkan Löfgren som varit ansvarig för bemanningsavtalet hos LO delar inte Henriks ståndpunkt och menar …

Syftet med direktivet är att förstärka skyddet för de bemanningsanställda så att de får samma villkor som anställda hos kunden. Det Henrik Bäckström driver är ett rent branschintresse. Drar man ut det hela så är alla kollektivavtal och mbl hinder för bemanningsföretagens verksamhet.

Förbunden inom LO har tecknat ett centralt avtal med Bemanningsföretagen där man reglerat under vilka villkor anställda i bemanningsföretag ska arbete. Det är, som jag ser det, en i det stora hela ganska väl avvägd överenskommelse. Avtalet balanserar parternas grundläggande intressen. Det betyder förstås inte att det inte förekommer olika intressen i att förändra avtalet. Så ska man förstås se Henriks inlägg idag.

Det finns en debatt och en oro bland anställda kring nyttan med bemanningsföretag. Det finns en oro/farhåga att en allt ökande andel människor som arbetar i bemanningsföretag kommer att innebära en försämrad trygghet i arbetet. Det finns en uttalad farhåga att bemanningsanställningar urholkar bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. De fackliga organisationerna har därmed ett intresse av att vilja reglera bemanningsbranschen i enlighet med medlemmarnas intresse.

Ska branschen kunna utvecklas gäller det att den verkar på ett sådant sätt att de anställda i de företag till vilka bemanningsbranschen utför sina tjänster kan känna långsiktig trygghet för sina anställningar och arbetsvillkor. Känner man sina anställningar hotade och/eller känner sig utsatt för en negativ lönekonkurrens kommer kraven att öka på att motverka bemanningsverksamhet.

Jag försvarar Bemanningsavtalet som det ser ut idag men jag har ingen anledning att medverka till sådana önskemål som Henrik Bäckström gett uttryck för i LO-tidningens artikel!

Länkar: LO-tidningen, SvD Brännpunkt

Andra som skrivit: Henrik Bäckström, Eli Abadji, Kaj Raving, Löntagarbloggen, LO-bloggen

Industribloggare: Carola Andersson, Eli Abadji, Patrik Renfors

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 11 januari, 2012, in EU, Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , . Bookmark the permalink. 5 kommentarer.

 1. Bra att du sätter ner foten. Men frågan är varför man överhuvudtaget skall ha ett avtal som ser till bemanningsföretagens grundläggande intressen? Varför se till bemanningsföretagens intressen överhuvudtaget? Det är väl till arbetstagaren och arbetsgivarens (dvs. bemanningsföretagens kund) intressen man borde se? Det är ju de som bidrar till löner och till produktion inte bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen tar bara procent på potentiell lön för den anställde och vinst för arbetsgivaren. Det är att kunna göra detta som oftast är bemanningsföretagets ”grundläggande intresse”, inget annat.

  Nu förstår jag ju att ni, som det ser ut nu, måste ha ett avtal med bemanningsföretagen. Men långsiktigt borde målet inte vara att komma överens med bemanningsföretagen utan att skapa en arbetsmarknad där de blir irrelevanta. Bemanningsföretagen öppnar för kryphål i anställningstryggheten, osäkerhet och lönepress och facket kommer alltid att tvingas på defensiven så länge det finns sådana möjligheter.

  • Lars-Göran Johansson

   Nu är det ju så att Bemanningsavtalet är ett kollektivavtal för de bemanningsanställda. Detta avtal är ett grundläggande intresse för medlemmarna naturligtvis. Bemanningsavtalet är också till för att förhindra lönedumpning. När det gäller anställningstryggheten är Bemanningsavtalet bättre än t.ex. Teknikavtalet. Bemanningsbranschen är här för att stanna. Sen kan man tycka vad man vill om det.

  • Lars-Göran: Varför är bemanningsföretagen här för att stanna? Vad är det som motiverar att bemanningsföretagen finns? Sanningen är kanske att bemanningsföretagen finns för att vi 1) har skapat ett behov av flexibilitet på vår arbetsmarknad vilket vi inte kan få under LAS, och 2) för att vi accepterar att de finns och agerar på det sätt som de gör.

   Det är en sak att ingå ett avtal och en annan att säga till så att det följs. I de kretsar jag har koll på är det mer regel än undantag att bemanningsanställda får gå från bemanningsföretaget när deras kund sparkar ut dem. Detta trots att vi har LAS. Varför skulle det ändras av ett avtal?

 1. Pingback: Volvo mot IF Metall i arbetsdomstolen | LO Bloggen

 2. Pingback: Uniflex lurar bemanningsanställda | Unionen Opinion

%d bloggare gillar detta: