En bestraffande arbetslöshetsförsäkring


Ett viktigt inslag i den borgerliga regeringens politiska program är den, så kallade, arbetslinjen. Man säger sig, förment i motsats till Socialdemokraterna, vara för en politik för att stimulera jobbtillväxt. Politiken sker genom två handfasta metoder – moroten och piskan.

Moroten består mest konkret av de hittills genomförda jobbskatteavdragen. Vi som har lyckan att ha en anställning belönas med att få lägre skatter än de stackars satar som lever med stöd från socialförsäkringar och/eller försörjningsstöd från den kommun vari man bor. Ju högre inkomst desto högre belöning. Piskan består i att sänka förmåner och hårdare krav i de socialförsäkringssystem som byggts upp för att stödja de som, mer eller mindre, tillfälligt inte kan försörja sig med eget arbete. Gruppen människor som slagits ut ur sjukförsäkringen ökar snabbt och hamnar ofta i försörjning genom kommunernas försörjningsstöd.

Arbetslöshetsförsäkringen tillhörde de system som den borgerliga regeringen snabbast ville reformera. Man har gjort det genom att sänka den högsta ersättningen som är möjlig att erhålla vid arbetslöshet, införa en arbetslöshetsavgift och genom att göra det svårare att kvalificera sig till inkomstrelaterad ersättning. Medlemmar i arbetslöshetskassor med en högre arbetslöshet bestraffas med att betala en högre avgift. Vidare blir de arbetslösa snabbare utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen. Konsekvensen har blivit att en allt minskande andel arbetslösa medlemmar i a-kassorna erhåller ersättning från försäkringen. De som erhåller ersättningar får känna att den inte på långa vägar motsvarar några 80 % av tidigare lön.

Det förmenta syftet med dessa förändringar är att stimulera de fackliga organisationerna att inte ”bevilja” sig så höga löneökningar att arbetslösheten i berörd bransch ökar. Förändringarna har slagit hårdast mot de branscher där risken för arbetslöshet är högst och där lönerna redan är lägre än i andra mer lyckligt lottade branscher.

Man kan inte undvika att misstänka att det egentliga syftet med förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen är att tvinga fram fler lågbetalda arbeten. De arbetslösa ska inte kunna kvalificera sig till allt för höga ersättningar. De ska snarare, med lämpor, tvingas acceptera lägre betalda arbeten med sämre övriga anställningsvillkor än vad de annars skulle ha gjort.

Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls arbetslöshetskassa, visar idag på de konsekvenser som regelverket i försäkringen kan ge. Arbetslösa kan, i sin strävan att få arbete, bestraffas med lägre ersättning från a-kassan. Olle säger

Som regelverket är utformat förlorar en medlem över 6 000 kronor i månaden på att mellan perioder av arbetslöshet jobba i sex månader i stället för fem månader. Att en månads ytterligare arbete ska ge stora inkomstförluster är fullständigt orimligt, det kan knappast vara lagstiftarens mening att man ska förlora på att jobba.

Jag misstänker att den borgerliga regeringens företrädare endast kommer att ruska på sig litet, säga några väl valda tröstande ord och i övrigt inte göra något aktivt i detta skede för att förändra försäkringen. De har inget större intresse av att göra några grundläggande förändringar av arbetslöshetsförsäkringen, utom möjligen med undantag att göra den obligatorisk.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 29 december, 2011, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. Det är helt klart ett försök att hålla nere löneökningarna från högerns sida. Men det verkar inte funka så bra. Även (s) måste komma på ett sätt att styra lönebildningen så den ger löneökningar som inte är högre än att dom ger full sysselsättning. Speciellt är det svårt att hålla nere löneökningarna när man uppnått full sysselsättning. Jag har inte sett att (s) har några ideer hur en lönebildning för full sysselsättning är tänkt att fungera.

%d bloggare gillar detta: