Beskatta de rika


Igår skrev jag om den rapport som SNS presenterat som visar hur inkomstklyftorna har ökat i Sverige de senaste 30 åren. Det är en utveckling som bekräftas av OECD. I morse läste jag en intressant artikel i tidskriften arena med den intresseväckande rubriken ”IMF-chef vill beskatta de rika”. Artikeln är en intervju med Michael Kumhof, chef för avdelningen som utvecklar IMF:s ekonomiska modeller. Han menar att grunden till den ekonomiska krisen är den ökade ojämlikheten, framför allt i USA. Han menar att majoritetens förhandlingsposition måste stärkas gentemot de allra rikaste.

Han besökte Sverige under november för att delta i ett seminarium. Han sade då …

Jag slår vad om att ni inte tidigare hört en IMF-ekonom säga att lönerna måste höjas. Det är mycket kontroversiellt.

2010 skrev han tillsammans med Romain Rancière en artikel ”Inequality, Leverage and Crises”. De menar i den artikeln att utvecklingen fram till den finansiella krisen 2008 har stora likheter med den inför depressionen 1929. ”Det främsta kännetecknet är ökande inkomstklyftor. Klyftorna har lett till en högre skuldsättningsgrad hos hushållen. Länder med stor ojämlikhet är också de länder som har högst skuldkvot, störst finanssektor och dessutom ofta störst underskott i bytesbalansen.”

På frågan hur man ska komma ur krisen har han två alternativ:

Man kan minska ojämlikheten dels genom att höja majoritetens del av kakan före skatt, dels efter skatt. Vi börjar med hur man kan höja inkomsten före skatt. Man skulle kunna hävda att om politiska beslut lett till lägre löner för majoriteten så borde politiska beslut kunna öka lönerna. Men med höjda löner riskerar man att arbete flyttar utomlands. Om å andra sidan inget görs och lönerna för majoriteten inte ökar så fortsätter skulderna att öka. Det är två dåliga alternativ, men man måste hitta en lösning.

Att minska ojämlikheten genom beskattning är den andra vägen. Man får försöka beskatta de rika genom smarta skatter. De rikaste bör beskattas mer än den fattigare majoriteten. Jag är ingen skatteexpert, men de som är det brukar föreslå att man höjer skatter så att det inte påverkar människors beteenden. Det är alltså smartare att beskatta till exempel mark eller råvaror, som inte är lika lättrörligt som arbete och kapital. Jag vill inte säga hur det ska göras men vi bör ge skatteexperterna i uppdrag att utreda detta.

Det är en mycket intressant artikel med perspektiv från ett något oväntat håll. Men den ger onekligen ammunition till människor som tror på ett annat samhällssystem och som gillar jämlikhet och som inte ser detta ord som något ont och/eller illasinnat. Jag misstänker dock att Hr statsrådet Anders Borg inte låter sig imponeras av de slutsatser som Michael Kumhof presenterar.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 16 december, 2011, i Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: