Ny tidsgräns för sjukskrivna anställda


Jag läser idag att en ny tidsgräns för sjukskrivna ska börja tillämpas efter årsskiftet. Det är meningen att man efter dag 90 som sjukskriven ska börja diskutera med Arbetsförmedlingen om möjligheten att hitta ett annat arbete än det man har. Svante Borg, försäkringsdirektör för lokala försäkringscentra på Försäkringskassans huvudkontor säger till DN att …

Den här coachningen kan även kopplas in före dag 90 i sjukskrivningen om det är uppenbart att personen bör se över sitt yrkesval.

Enligt dagens regelverk ska Försäkringskassan från och med dag 91 i rehabkedjan pröva en sjukskriven mot hela arbetsmarknaden för att därmed bedöma rätten till sjukpenning. De första 90 dagarna ska man prövas mot den egna arbetsplatsen. I artikeln säger Svante att det inte handlar om att ge en signal till den sjukskrivne att man ska bort från arbetsplatsen.

Det är otvetydigt som så att många som hamnar i långvarig sjukskrivning behöver byta arbetsplats för att komma i försörjning och klara sin långvariga hälsa. Frågan är hur och vem som beslutar att det är uppenbart att en person ”behöver se över sitt yrkesval”. Är det arbetsgivaren som ensidigt ska ge signalen till myndigheten att det är dags, ska Försäkringskassans handläggare göra det. Det framgår inte riktigt av de artiklar jag läst.

Jag är rädd att ett sådant beslut ska leda till att arbetsgivare kan anse att det faktum att man redan efter nittionde dagen kopplar in Arbetsförmedlingen innebär att man uppfyllt sin rehabiliteringsskyldighet och därmed inleda förhandlingar om uppsägning. Det kan onekligen även leda till att individen känner en press från två myndigheter att skaffa sig ett annat jobb, vare sig det behövs eller ej. Jag är även rädd att en sådan process snabbare kommer att leda till att Försäkringskassan snabbare kan anse sig berättigad att avslå sjukpenning med motiveringen att man kan ta annat arbete.

Det är möjligt att jag målar fan på väggen. Men det är delikata beslut att ta vilka verktyg som krävs för att hjälpa långvarigt sjukskrivna åter till ett avlönat arbete. Dagens regelverk är okänsliga och tar liten hänsyn till individuella behov. Med det sagt var inte de gamla reglerna heller särskilt optimala. Det var inte bra att personer kunde gå flera år som sjukskriven utan att något hände. Att pendeln slagit tillbaka åt den andra ytterligheten har inte hjälp särskilt många. Det är viktigt att den person som är inne i rehabiliteringskedjan kan känna långsiktig trygghet i sin situation och att inte känna sig stressad i onödan.

Det behövs ett rejält omtag för att hitta en bättre fungerande ordning. Jag rekommenderar som läsning boken ”Kampen om sjukfrånvaron” av Björn Johnson som en början.

Länkar: Ekot, dn.se, Rapport

Andra som skrivit: Peter Andersson, Martin Moberg, Mikael Dubois

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 7 december, 2011, in Fackliga frågor, Politiska funderingar, Socialförsäkringsfrågor and tagged . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: