En fråga om omställning och kompetens


PTK och Svenskt Näringsliv, SN, har kommit överens om att lyfta ut vissa frågor ur den pågående avtalsrörelsen. Parterna avser att förhandla om ”ett utvecklat omställningsavtal”. Den fackliga parten vill att inte endast fast anställda ska omfattas av omställningsavtalet. De vill även diskutera kompetensutveckling med arbetsgivarna. Arbetsgivarparten vill förstås diskutera turordningsbestämmelsera. SN:s vice VD Christer Ågren sade att det varit lättare att komma till denna överenskommelse med PTK än LO.

Vi har ställt samma offert till LO som till PTK. Där har vi inte kommit lika långt.

Det är säkert sant att det förhåller sig på det viset. Anledningen är säkert så enkel som att inom tjänstemannaområdet har arbetsgivare och fackliga organisationer längre haft avtal kring omställning genom Trygghetsrådet. Tjänstemännen arbetar inom tydligare befattningar som gör det mer naturligt att i ett läge av organisationsförändring göra avsteg från lagens turordningsbestämmelser. De flesta undersökningar visar dessutom att tjänstemannagrupperna som kollektiv får större del i löpande kompetensutveckling än arbetargrupperna.

På industrins arbetsplatser var strävan från arbetsgivarna under många år att snarare göra arbetsuppgifterna allt mer rutinartade och repetetiva med små krav på formell kunskap. Det var endast under några år under det sena 1980-talet, då intresset av att jobba där minskade, som man arbetade med att utveckla arbetsorganisationen. Efter den djupa lågkonjunkturen på 1990-talet dog på många håll intresset av att utveckla industriarbetena. Idag ser vi snarare en strävan till att åter vilja införa allt mer styrda och enkla arbetsuppgifter för arbetare. Det är klart att i ett sådant läge blir det svårt att tala om kompetens om alla har i stort sett likadana ”icke-kompetenta” arbetsuppgifter.

För arbetarna gäller tyvärr fortfarande i hög grad devisen ”i högkonjunktur finns inte tid att utbilda och i lågkonjunktur har vi inte råd”. Vill arbetsgivarna prata förändringar i turordningsbestämmelserna måste de också vara beredda att på allvar börja diskutera och avsätta medel till kompetensutveckling och utveckling av arbetsplatserna för arbetarna.

Då den kollektiva verkligheten pekar åt ett helt annat håll idag har arbetsgivarna en lång väg att gå.

Länkar: TCO-tidningen, LO-tidningen, dn.se, di.se, Rapport, dn.se

Andra som skrivit: Niklas Hjert, Peter Andersson, Röda Berget

Industribloggare: Kaj Raving, Camilla Wedin, Patrik Renfors, Leine Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 2 november, 2011, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , . Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: