Borgs beställning och hot


Jag har Dagens Nyheter (papperstidningen) på helgerna. Idag läste jag en artikel skriven av Jens Kärrman med rubriken ”Borg vill se ny svensk modell”. När jag skriver detta har jag inte hittat artikeln på dn.se.

Finansministern vill ”att regeringen tillsammans med arbetsgivarna och de stora facken ska ta fram modeller som dels gör att arbetsmarknaden fungerar bättre i lågkonjunktur, dels underlättar för ungdomar och invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden.” Om parterna kan leverera vad regeringen önskar kan man tänka sig att skjuta till pengar. Men …

… det förutsättter att parterna är intresserade av att göra framsteg.

Artikeln berättar att man på många arbetsplatser skrev avtal som innebar att arbetstagarna gick ned i arbetstid – med därmed minskad inkomst. Dessa avtal skedde som ett byte av att slippa uppsägningar. IF Metall skrev ett sådant permitteringsavtal med flera av sina motparter som reglerade under vilka förutsättningar sådana avtal kunde tecknas på arbetsplatserna. Flera av Europas länder har konstruktioner som innebär att arbetstagarna går ned i arbetstid. Den minskade inkomsten kompenseras genom arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebar att dessa länder fick färre uppsagda och att de snabbare kunde gå upp i högre produktion än de svenska företagen som inte hade denna möjlighet. IF Metall tillsammans med arbetsgivarnas företrädare skissar på en liknande konstruktion för Sverige. Det förutsätter dock statlig medverkan och delfinansiering.

Anders Borg vill se fler sådana överenskommelser. I gengäld kan regeringen tänka sig att sänka de sociala avgifterna och höja ersättningarna i a-kassan. Huruvida man även kan tänka sig att förändra arbetslöshetsförsäkringen på ett sådant sätt att den kan ersätta inkomstförlust i en permitteringssituation anges inte i artikeln.

Ministern vill underlätta för unga att få anställning genom att skapa möjlighet till lärlingsanställning eller korttidsanställningar. Lärlingsanställningar (eller vad de kan kallas) är inget ovanligt på arbetsmarknaden. IF Metall har tecknat ett ”Yrkesintroduktionsavtal” som möjliggör en lägre inkomst under vissa förutsättningar.

Med tanke på arbetsgivarnas entusiasm för det fantastiska med sänkta ingångslöner borde IF Metalls avtal blivit väl använt. Jag har dock inte fått en enda förfrågan från arbetsgivare om att skriva ett sådant lokalt avtal om yrkesintroduktion. Så vitt jag vet har endast ett sådant avtal skrivits inom IF Metall Mälardalen. Kanske det kan vara som Åsa Johansson frågar sig:

Kan det vara så att företagen anställer när det finns ett behov och inte för att det är rea på arbetskraft?

Anders Borg gör en beställning från arbetsmarknadens organisationer och viftar litet generöst med ett par nådegåvor för att få det han vill ha. Den svenska arbetsmarknaden bygger på ett system med förhållandevis jämställda parter som förhandlar med varandra. Det innebär att man inte alltid kan förutse resultatet. Anders Borg har tidigare klargjort att han vill ha lägre ingångslöner och pekat med hela handen. Att locka med litet godis för att få exakt det han vill ha levererat främjar knappast förhandlingar mellan facken och arbetsgivarna. Hotar man dessutom med lagstiftning så riskerar detta att minska den ena partens intresse av att realförhandla. Varför ska arbetsgivarna ens bry sig om att sätta sig vid förhandlingsbordet när följande inte särskilt inlindade klarläggande levereras?

Vi kommer få svårare att övertyga vår stämma om att vi ska fortsätta att hålla fast vid turordningsregler, det är alldeles tydligt.

Länkar: Aftonbladet, SvD, Peter Andersson

Andra som skrivit: Åsa JohanssonMartin Moberg, Röda Berget

Industribloggare: Leine Johansson

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 22 oktober, 2011, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt , , , , . Bokmärk permalänken. 3 kommentarer.

%d bloggare gillar detta: