Är jämställdhetspotten så bra?


I dagens LO-tidningen svarar de tre förbundsordföranden för IF Metall, GS och Livs på ett inlägg publicerat för en vecka sedan. De utvecklar i artikeln industriförbundens syn på det förslag till jämställdhetspott som LO-styrelsen hade att ta ställning till.

I grunden gäller debatten huruvida om alla inom en viss bransch med ett genomsnittligt lägre löneläge är lönediskriminerade jämfört med de i en högra avlönad. Det är ingen som förnekar att det förekommer lönediskriminering som framför allt gäller kvinnliga yrken . Det problematiska är hur man ska definiera sådant. I de flesta branscher förekommer det yrken som är mer eller mindre kvalificerade, som kräver mer eller mindre studiebakgrund för att kunna utföras. Jobb som kräver liten erfarenhet eller studiegång tenderar att avlönas lägre än yrken som kräver högre kompetens och längre erfarenhet i alla branscher.

Industriförbundens tes är att inte alla yrken inom en bransch är lönediskriminerade trots ett genomsnittligt lägre löneläge. Även inom industriförbunden förekommer lågt avlönade arbeten. Då det genomsnittliga löneläget inom industriförbunden ligger över den brytpunkt som LO föreslagit blir konsekvensen att hela avtalsområdet får avstå ett löneutrymme till lägre avlönade branscher. Medlemmar som tjänar sämre eller lika lågt får ett lägre löneökningsutrymme än branscher som tjänar lika litet eller mer än dem.

Den kompromiss som antogs den 29 augusti var dock en acceptabel kompromiss mellan rimliga önskemål om att kunna höja lönen i yrken som är sämre avlönade av den enda orsaken att de är kvinnodominerade. Industriförbunden har varit solidariska med LO:s lönesamordning. Dock finns det förväntningar på löneökningar bland industriförbundens medlemmar efter den djupa lågkonjunktur som framför allt drabbade fordonsindustrin. Många fackliga medlemmar förlorade sina arbeten, gick ned i arbetstid (och inkomst) och bidrog på många sätt till att deras företag överlevde krisen. De har också rimliga krav på löneökningar.

Det är tråkigt att inte övriga LO-förbund kan se detta och i stället förenklar industriförbundens ställningstagande. IF Metall, som exempel, strävar efter jämställda löner. Förbundet har tagit fram en rapport som visar på de löneskillnader som finns inom de tio största avtalsområdena inom förbundet.

De tre ordförandena säger avslutningsvis i sitt gemensamma inlägg att:

Det är helt enkelt så att vi inte skulle kunna försvara en sådan uppgörelse inför våra medlemmar. För det första ger Facken inom industrins avtalsplattform, enligt vårt tycke, en bättre möjlighet till att fler ska få en reallöneutveckling jämfört med det beslut som den övriga LO-styrelsen landade i. För det andra skulle de lågavlönade kvinnorna inom industrin, våra medlemmar, i stor utsträckning få betydligt lägre löne­ökningar än lågavlönade kvinnor i andra branscher. I våra tre förbund finns det för många kvinnor som inte skulle få del av jämställdhetspotten, eftersom snittlönen för hela avtalsområdet ligger över den brytpunkt som LO-styrelsen slagit fast. För oss är det självklart att kvinnor i industrin är lika mycket värda som andra kvinnor.

Länkar: LO-tidningen, LO-tidningen

Industribloggare: Camilla skriver om en käftsmäll från borgarna

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 16 september, 2011, i Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 5 kommentarer.

 1. ”För det andra skulle de lågavlönade kvinnorna inom industrin, våra medlemmar, i stor utsträckning få betydligt lägre löne­ökningar än lågavlönade kvinnor i andra branscher.”

  Vilka är de inom industrin?

  • Göran Johansson

   Kvinnor finns på många platser inom industrin. Det finns vidare stora löneskillnader mellan de med den sämsta betalningen till de med den högsta.

 2. Finns det speciella avtalsområden inom industrin där kvinnor är överrepresenterade och där lönerna är lägre än 22 tusen?

  • Göran Johansson

   Tvätteribranschen, sedan finns det gott om arbetsplatser där man tjänar sämre än 22.000. Vad menar du?

 3. Tvätt ja…då förstår jag Metalls agerande… blir ju svårt för dem att motivera att de skall stå tillbaka.

%d bloggare gillar detta: