Har Arbetsförmedlingen misslyckats?


På dagens SvD Brännpunkt har företagarna och representanterna för Städarna Sverige AB, Christoffer Sjögren och Ulrik Hollman, en ordentlig överhalning av Arbetsförmedlingen. De kritiserar myndigheten för att ha långa handläggningstider och dess regelverk. Samtidigt får de med lite facklig kritik och kritik av regeringens bristande intresse av att förbättra villkoren för företagande.

Problemet är förstås att det fortfarande lönar sig alldeles för dåligt att gå från sysslolöshet till arbete, trots jobbskatteavdragen. Det har hänt oss flera gånger under de senaste åren att arbetssökande tackar nej till en anställning med låg ingångslön därför att de bara tjänar ett par tusen kronor extra i månaden på att jobba.

Vad man förstår är den huvudsakliga kritiken egentligen inte Arbetsförmedlingen. Utan det är just det ”faktum” att arbetslösa och slika personer uppbär alldeles för goda förmåner och bidrag för att göra det intressant för dem att ta dåligt betalda arbeten inom deras bransch. De säger att det måste bli lättare för arbetsgivare att anställa. Det brukar ofta också betyda (underförstått) att det måste bli lättare för dem att säga upp dem de önskar.

Inledningsvis anser de att Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag. Namnet på myndigheten antyder ju att den ska syssla med att förmedla arbeten. Som jag ser det har den lagstiftande församlingen har omdefinierat vad Arbetsförmedlingen ska syssla med. Lagstiftarna har ansett det viktigare att Arbetsförmedlingen ska övervaka att de arbetslösa uppfyller villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingens handläggare ska tillsammans med de arbetslösa upprätta handlingsplaner. De arbetslösa ska sedan kunna visa att man uppfyllt planen att vara aktivt arbetssökande. Om man anser de arbetslösa inte uppfyller sina åligganden ska arbetslöshetskassa informeras eller annan disciplinär åtgärd vidtas.

Att förmedla arbeten åt arbetslösa har i högre grad överlämnats till privata aktörer som slipper fatta de myndighetsbeslut som är Arbetsförmedlingens uppdrag. På det sättet blir det fel att kritisera Arbetsförmedlingen för att de misslyckats med sitt uppdrag. Det är snarare så att lagstiftarnas syfte med förändringarna har uppfyllts. Det vore därför bättre att rikta kritiken mot regeringen direkt om  man vill ha en annan tingens ordning.

Industribloggare: Leine skriver om hur media hjälper …, Camilla skriver om gränser, Kaj skriver om ett smaklöst utspel, Juhani är med i matchen, Patrik vill bygga ut demokratin, Leine om en vindkraftsfabrik

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 30 juli, 2011, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor, Politiska funderingar. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Har Arbetsförmedlingen misslyckats?.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: