Wanja Lundby-Wedin på IF Metalls kongress


Stefan Löfvén hälsar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin välkommen till IF Metalls kongress. IF Metall och LO är kanske inte alltid överens men vi bottnar i våra gemensamma värderingar.

Det är andra gången hon talar inför IF Metalls kongress. Vi är världens starkaste fackföreningsrörelse. Även om vi har våra problem så måste vi påminna oss om hur vi har det jämfört med fackliga rörelser i andra länder. Vi har de rättigheter och möjligheter som andra saknar. Även om vi är världens starkaste fackförening får vi inte vila i det.

Det gäller att fortsätta att verka framåt, att ta ett kliv till. Gör vi inte det kan vi heller inte vara ett föredöme för fackliga organisationer i andra länder. Vi får inte stagnera.

Även om vi är världens bästa relativt andra har det hänt något i Sverige. Vi påverkas av det som händer i övriga världen. Ett sådant ord som kan definiera vad som hänt är ”globalisering”. Det är inte enbart något negativt. För många länder har det inneburit tillväxt. Men det har också inneburit ett ökat tryck på den svenska fackföreningsrörelsen. Vi känner alla av den ökande konkurrensen från lägre betald arbetskraft. Vi har en risk för lönedumping.

Den internationella konkurrensen har inneburit en lönepress nedåt på de svenska lönerna. Wanja känner sig retad av Tobias Billströms bristande syn på verkligheten. HRF fick förra året behandla 1500 förfrågningar från Migrationsverket, i år har de redan nått samma siffra. De är de med låga löner och dåliga villkor som kommer till Sverige. HRF har genomfört granskningar av de arbetsplatser de hamnar på, det är nästan ingen som följer svenska villkor.

De otrygga jobben har börjat smyga sig in på industrins arbetsplatser. Det som händer i andra branscher, och som vi varit förskonade ifrån, kommer även in i industrin.

Nyliberalismen innebär exploatering av arbetskraften. Hur ska vi förhålla oss till det? Vi står inför ett vägskäl. Wanja kommer att prata kring detta genom några punkter. Vi skulle kunna säga att vi är offer för omständigheterna – men det ska vi inte göra. Vi har lyckats hålla uppe lägstalönerna, att stärka de internationella organisationerna. Vi är inte offer för omständigheterna!

Vi kan inte kräva bättre förhållanden genom lagstiftning de kommande åren. Men vi står inför en avtalsrörelse. Man diskuterar hur vi kan kräva tryggare anställningar avtalsvägen. Problemen med arbetsmiljön har gått från att betraktas som strukturella problem till individuella. Detta måste vi arbeta för att förändra. Fler medlemmar måste utbildas för att bättre kunskaper om lagstiftningen. Det är läge nu att få en överenskommelse om kompetensutveckling. Det går inte nu att rekrytera den arbetskraft företagen behöver. Kanske är arbetsgivarna beredda nu?

Det hade varit möjligt för tio år sedan att som Anders Borg hävda att arbetsgivarna inom kommuner och landsting inte skött sitt jobb. Wanjas budskap är att politikerna ska hålla tassarna borta från avtalsrörelsen. Men LO-förbunden klarade inte av att samla sig för att reagera på Anders Borgs uttalande. LO-förbunden måste hålla ihop och visa ödmjukhet inför de olika förhållanden som råder inom de olika branscherna. Vi behöver lita på varandra och visa styrka utåt. Internt ska vi ha högt i tak och diskutera med varandra.

Organisering handlar inte enbart om att rekrytera medlemmar. Organisering är något större – det handlar om att få en ny medlem att känna att man är en del av något större. Varje medlem är en del av helheten. Vi får inte krångla till det för de medlemmar som byter branscher. Vi tappar var tredje medlem som vill byta förbund. Arbetar nu med att göra det enklare att byta förbund. Vi har svårt att organisera unga medlemmar. Det är en anledning till att vi har en lägre organiseringsgrad än TCO. Vi har många som arbetar inom otrygga branscher med korta anställningar, inom bemanningsbranschen etc. Vi måste lyckas med att fånga upp de grupper som har de otryggaste jobben.

Wanja uppmanar de som anmält som lyssnare att värva ytterligare en varsin lyssnare. LO ska lyssna på 100.000 unga människor innan nästa års LO-kongress.

LO har många utmaningar framför sig. Vi behöver arbeta med facklig-politisk samverkan. Vi kan inte vänta på bättre former för facklig-politisk samverkan. Allt för många medlemmar röstar till höger om politikens mittlinje. Vi kan inte vänta. Fortsätter vi att vänta kommer politiken att fortsätta högerut. Den borgerliga regeringen vill ha ett samhälle med större klyftor bland medborgarna.

Vi måste tillsammans gå ut på arbetsplatserna, ta del i debatten etc. för att synliggöra konsekvenserna av den borgerliga politiken.

Vi ska vara starka tillsammans – även i LO-familjen!

Annonser

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 19 juni, 2011, i Fackliga frågor. Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. Ping: LO Bloggen

%d bloggare gillar detta: