Månadsarkiv: maj 2011

Billiga hamburgare i stället för sjukvård


Martin Klepke skriver en brutal och tydlig ledare i det senaste numret av LO-tidningen. Den borgerliga regeringen vill sänka restaurangmomsen med argumentet att detta skulle skapa en massa nya arbetstillfällen. De beräkningar som Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet gjort visar att det kommer att skapas få nya arbetstillfällen till ett förfärande (mitt ordval) högt pris för skattebetalarna. Finanspolitiska rådet skriver dessutom att det sker …

en omfördelning av jobb från andra sektorer till restaurangsektorn: den sammanlagda sysselsättningen i ekonomin påverkas alltså inte.

Martin skriver i sin artikel att:

Regeringen verkar med andra ord inte alls vara ute efter någon ökad sysselsättning med sitt förslag om sänkt restaurangmoms. I så fall skulle de ha lyssnat på kritiken och placerat pengarna där de verkligen skapar jobb.

Den borgerliga regeringens stora ord om arbetslinjen klingar allt mer ihåligt!

Länkar: LO-tidningen, LO-tidningen

Vi kommer tillbaka!


1. Bonusarna kommer tillbaka

Bonusprogrammen är på väg tillbaka i snabb takt rapporteras av flera tidningar. Nästan vart tredje börsbolag planerar för att återinföra bonusprogram. Det betyder att programmen blir lika vanliga som innan finanskrisen 2008. Det visar att företagen åter tjänar pengar och att det finns så pass mycket över att man kan börja belöna mottagarna. Men, visar den undersökning som KPMG gjort,

Den kritiska debatten kring belöningssystemen som följde i spåren efter finanskrisen både här i Sverige och utomlands har påverkat utformningen av incitamentsprogrammen. Allt fler program är utformade så att mottagaren måste vara beredd att ta en egen ekonomisk risk för att få möjlighet att delta.

Detta är ju ytterligare ett argument för att det finns, åtminstone i börsbolagen, möjlighet att höja löntagarnas löner. Oavsett vad arbetsgivarna än kommer att påstå så betyder vad man gör mer än budskapet.

Länkar: Rapport, dn.se, Ekot

2. Socialdemokraterna är det största partiet

DN/Synovate visar att (S) har blivit det största partiet genom att man ökat med fyra procentenheter i opinionsinstitutets majmätning. Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Synovate, menar att det inte handlar om någon Juholteffekt:

Det handlar snarare om ett ledarlöst parti som nu har en ledare, vilket har gjort att de återtagit en del förlorade väljare. Dessutom har vi en period bakom oss där rege­ringen fått mycket kritik för fas 3 och sjukförsäkringen. Vi har sett tidigare att detta är alliansregeringens svagaste punkt.

Det är förstås trevligt att (S) åter i väljarnas ögon åter är det större partiet. Men det är om tre år som det verkligen gäller att vara störst – både i tanke som i storlek. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att nå de målen!

Länkar: dn.se, di.se, Rapport, SvD

Det behövs fler kvinnliga chefer


Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet, KI, innebär fler kvinnliga chefer i en sektor att löneskillnaderna mellan män och kvinnor jämnas ut. Denna effekt verkar synas tydligast i mansdominerade branscher. Thomas Andrén, arbetsmarknadsforskare vid KI, säger att:

Det verkar som att andelen kvinnliga chefer har en negativ effekt på mäns löner. Om andelen kvinnliga chefer ökar, vilket statistiken antyder att den gör, kommer det att ha en effekt på lönegapet.

Ledarna, som länge studerat lönestatistik för chefer, menar trots allt att det är positivt för alla med mer jämställda löner eftersom, som Annika Elias, ordförande i Ledarna, menar att:

Alla människor gynnas av jämställda löner. Då sätts lönen efter individens prestation och inte beroende på kön.

Det är tydligt att det behövs fler kvinnliga chefer!

Länkar: Ekot, Lag & Avtal, dn.se, dn.se

Industribloggare: Camilla skriver om Industriavtalet, Leine skriver om moderater i garderober, Kaj skriver om en medalj, Eli skriver om en kongressutbildning, Carola skriver om mindre skatt?

Monarki och demokrati passar illa


På SvD Brännpunkt publiceras idag en debattartikel från Peter Althin, Tommy Wiking och Mona Abou–Jeib Broshammar från Republikanska föreningen . De menar att kungahuset inte längre är en samlande symbol för Sverige. Kungahuset är heller inte någon tillgång i den internationella konkurrensen för svenskt näringsliv. Sverige uppfattas som ett föregångsland när det gäller demokrati, rättvisa och välfärd. I den bilden finns inte att Sverige fortfarande är en monarki. Debattörerna avslutar sitt inlägg med följande:

Det finns inga argument kvar för att behålla ett föråldrat statsskick som monarkin är. Sverige skulle kunna bli det första landet i Europa som i modern tid övergår till republik. Om Sverige tog initiativet skulle flera länder följa oss, där länder som Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien, Holland och Belgien har bäst potential. Det skulle stärka bilden av Sverige som en stark och handlingskraftig nation som kan leda förnyelsearbetet mot en sann och modern demokrati.

Sverige förtjänar republik!

Länkar: SvD, Aftonbladet

Andra som skrivit: Ulf Bjereld, Röda Berget

Jobbskatteavdraget – ett trubbigt instrument


Lena Orpana, utredare på TCO har idag en intressant artikel i TCO-tidningen. Den borgerliga regeringen har ju genomfört fyra jobbskatteavdrag och har föreslagit ett femte. Ett viktigt argument för regeringspartierna har varit att främja tillväxt av nya arbetstillfällen genom detta. Riksrevisionen, har i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, låtit genomföra egna simuleringar av jobbskatteavdraget och dess förväntade effekter på arbetsutbudet. Dessa visar att antalet arbetade timmar ökar – men det är dyra timmar. Lena Säger att:

För det fjärde steget beräknas att varje tillkommen arbetstimme kostar ungefär 376 kronor. Omräknat till en årsarbetstid på 1 800 timmar skulle det innebära att varje tillkommet helårsarbete kostar nästan 700 000 kronor.

Dessa kostnader bygger dock på att alla på arbetsmarknaden har exakt samma kunskap om reformerna. I verkligheten förhåller det sig inte på det sättet. Den grupp som står längst bort från arbetsmarknaden är samtidigt den grupp som här sämst kunskap. Det gör att kostnaden för de tillkomna arbetstillfällena ytterligare minst fördubblas. En annan effekt är att personer med goda inkomster kan få råd att gå ned i arbetstid. Lena menar att en bättre användning av de skattemedel vi avstår ifrån vore en satsning på utbildning för att minska flaskhalsar på arbetsmarknaden. Hon avslutar med:

Jobbskatteavdraget är ett trubbigt instrument som i första hand ger dem som förvärvsarbetar mer i pengar i plånboken. Övriga effekter är osäkra. Kostnaden för eventuella tillkommande jobb är skyhög. Det finns heller inga garantier för att tillkommande blir permanenta.

Det synes, med andra ord, klokt att genomföra en översyn av denna reforms påstått goda effekter.

Ungmoderata hugskott


Ibland vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Peter med bloggen Röda Berget uppmärksammade mig på en debattartikel publicerad i måndags i SvD. Det är ungmoderaten Therese Molander som fått möjlighet att presentera sin tes om det onda med turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Hennes tes är att det är turordningsregernas fel att den svenska arbetsmarknaden är så ojämställd.

Som sagt – ska man skratta eller gråta?

Krafttag mot främlingsfientlighet


LO har har antagit programmet ”Alla kan göra något” i syfte att agera gemensamt mot främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Programmet ska gälla fram till 2014. Projektledaren Gabriella Lavecchia, säger att:

Vi vill utbilda eller fortbilda alla våra förtroendevalda, ombudsmän och rådgivare för att på ett bättre sätt kunna föra fram våra grundläggande värderingar och vara redo att på arbetsplatsen agera mot främlingsfientlighet. Men att projektet heter ”Alla kan göra något” betyder verkligen att alla kan bidra och inte bara fackliga förtroendevalda.

Ulla Lindqvist säger till tidningen Kommunalarbetaren att hon inte tror  på att alla de LO–medlemmar som röstar på Sverigedemokraterna är rasister, kvinnofientliga och homofobiska. Men att deras röster på Sverigedemokraterna är en protest mot samhällsutvecklingen och en misstro mot etablerade politiska partier.

Det är viktigt att ta den oron på allvar. Vi ska visa dem att lösningen är att värna våra kollektivavtal och förhindra diskriminering. Om inte alla behandlas lika hotas vårt fackliga löfte.

Det är bra att den samlade fackföreningsrörelsen tar detta på allvar. Låt oss bara hoppas att det verkligen blir verkstad av detta. Jag, och alla andra LO-aktiva lär väl få en viktig roll i att förverkliga programmets intentioner.

Länkar: LO-tidningen, KA

Industribloggare: Camilla Wedin, Carola Andersson

Minskande löneskillnader mellan kvinnor och män


SCB rapporterar att skillnaderna i lön mellan män och kvinnor sakta minskar. Sedan 2004 har skillnaderna i lön minskat, tydligast är detta bland privatanställda arbetare. Bland denna grupp har den största förändringen mellan 2009 och 2010 skett. Löneskillnaden har minskat med 0,7 procentenheter. Bland de privatanställda tjänstemännen är det störst löneskillnad mellan män och kvinnor.

Trots de felkällor som kan finnas i statistiken är det trots allt positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Det betyder inte att det är dags att släppa fokus på denna fråga. Fortfarande är det stora skillnader mellan hur män och kvinnor arbetar. Kvinnor arbetar i högre grad än män i korta anställningar och i deltider. Det är viktiga faktorer som bidrar till att kvinnor har lägre inkomster än män.

Länkar: SvD, dn.se, LO-tidningen, SKTF-tidningen, Kollega, TCO-tidningen, SCB

Industribloggare: Kaj skriver om kungahuset, Esbjörn skriver om kompetensutveckling, Eli skriver om en kongressutbildning, Eli skriver om Stora resan, Kaj skriver om sprutbyte, Camilla skriver om regelförenkling för vissa

Bildande av ABF Eskilstuna verksamhetsråd


20110524-191133.jpg

Jörgen Danielsson talar vid det möte där ett verksamhetsråd för ABF Eskilstuna bildas. Det innebär ett nytt sätt att arbeta. Samtliga medlemsorganisationer har rätt att utse en ledamot. Förhoppningen är att förstärka den lokala ABF-verksamheten.

Höjda böter för finansbolag


Finansinspektionen, FI, har lagt en del förslag för att förtydliggöra ansvar hos finansbolag och banker på fallrepet. Man vill att finansbolag som bryter mot lagar och andra bestämmelser ska kunna bötfällas på belopp upp till 500 miljoner kronor. Vidare vill man att, om staten räddar banker som hamnat i obestånd, så ska även de som lånat pengar till samma banker få vara med att betala kakan. Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson, säger:

Vi vill se en ordning där man vet att vi kan avveckla en bank där vi vet att ägarna försvinner, men också att kreditgivarna får vara med och betala förlusterna.

Onekligen behövs det en ordning som lägger större ansvar på finansinstitut och -bolag. Risken med en godvillig stat som snabbt rycker in för att rädda kunders insatta medel är att kriser kommer att återuppstå. Det är rimligt att de som orsakar kriser genom allt för kreativa och riskfyllda finansiella konstruktioner är med och betalar.

Länkar: Ekot, dn.se, Rapport, di.se

%d bloggare gillar detta: