Det behövs fler kvinnliga chefer


Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet, KI, innebär fler kvinnliga chefer i en sektor att löneskillnaderna mellan män och kvinnor jämnas ut. Denna effekt verkar synas tydligast i mansdominerade branscher. Thomas Andrén, arbetsmarknadsforskare vid KI, säger att:

Det verkar som att andelen kvinnliga chefer har en negativ effekt på mäns löner. Om andelen kvinnliga chefer ökar, vilket statistiken antyder att den gör, kommer det att ha en effekt på lönegapet.

Ledarna, som länge studerat lönestatistik för chefer, menar trots allt att det är positivt för alla med mer jämställda löner eftersom, som Annika Elias, ordförande i Ledarna, menar att:

Alla människor gynnas av jämställda löner. Då sätts lönen efter individens prestation och inte beroende på kön.

Det är tydligt att det behövs fler kvinnliga chefer!

Länkar: Ekot, Lag & Avtal, dn.se, dn.se

Industribloggare: Camilla skriver om Industriavtalet, Leine skriver om moderater i garderober, Kaj skriver om en medalj, Eli skriver om en kongressutbildning, Carola skriver om mindre skatt?

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 26 maj, 2011, i Fackliga frågor. Bokmärk permalänken. 4 kommentarer.

 1. andersbwestin

  Tror du att män som har behov av status långsiktigt blir kvar i företaget eller kan det vara så att de börjar fundera på ett byte av arbetsgivare.

  Unga män som skall göra sina yrkesval. Tror du att dom vill ha manliga eller kvinnliga chefer.

  Detta kan nog utgöra en förklaring till varför män ogärna släpper in kvinnor på manliga arenor.

  Man känner liksom på sig att den manliga statusen sjunker som en sten.

  Se bara vad som hänt i lärarkåren.

  och nu försöker man hitta förklaringar till varför pojkar klarar skolan sämre än flickor.

  Hållå: Ser ni inte. Svaret är ju redan skrivet på den svarta tavlan.

  Med stora och tydliga bokstäver.

  • Göran Johansson

   Jag förstår inte alls vad du menar. Menar du att det är något dåligt med att få fler kvinnliga chefer??

 2. Peter Eriksson

  Enligt artikeln innebär inte kvinnliga chefer att kvinnorna på arbetsplatsen får högre lön. Däremot att männen får lägre och på så sätt jämnas skillnaden ut.

  Jag har ingenting emot jämlika löner, men jag vill faktiskt inte sänka min lön för att mina kvinnliga kollegor ska ha ilkvärdig lön. Däremot vore det positivt om de kunde få lika hög lön.

  Detta kan som det ser ut nu innebära att män ser det som någonting dåligt när de får en kvinna till chef. Tyvärr ger artikeln dem rätt.

  • Göran Johansson

   Männens löner sänks inte. Däremot har det inneburit att kvinnor fått större andel av det tillgängliga löneökningsutrymmet. Det kan innebära att männens löneökningstakt minskar under en period.

%d bloggare gillar detta: