Permitteringsförsäkring för lägre arbetslöshet


LO:s avtalssekreterare Per Bardh tillsammans med Göran Larsson föreslår på DN:s debattsida att staten återinför en statlig finansiering för att sänka samhällets kostnader för arbetslöshet. De skisserar på en sådan lösning som tidigare funnits.

Den modell som fanns fram till 1990-talskrisen byggde på en trepartslösning där arbetsmarknadens parter förvaltade en stiftelse dit en del av löneutrymmet avsattes. För att få del av den statliga delen av permitteringslönen krävdes att de berörda branscherna var anslutna till denna stiftelse. Det fanns ett antal fördelar med denna modell. Dels gav det incitament för arbetsmarknadens parter att vårda systemet och inte i onödan vältra över kostnader på staten. Dels innebar det att problemet med att olika branscher har olika behov av ett permitteringssystem kunde hanteras.

Det är utmärkt att LO presenterar denna tanke. När lågkonjunkturen slog till mot företagen under 2008 och 2009 gick det väldigt fort. Ordrar försvann med blixtens hastighet. Företagen stod inför att snabbt minska sin personalstyrka för att anpassa sina kostnader. I flera av Sveriges viktiga konkurrentländer kunde denna anpassning ske genom statligt finansierade åtgärder. Företag behövde inte säga upp personal eftersom  de anställda kunde gå ned i arbetstid. Detta finansierades genom att de berörda fick mellanskillnaden i form att ersättning från arbetslöshetsföräkringen. Denna modell har inneburit i dessa länder att man snabbt kunnat växla upp produktionen eftersom de anställda inte har försvunnit. IF Metall försökte få med Sverige på en liknande lösning inför att man tecknade, det så kallade, krisavtalet. Parterna är överens om att detta avtal räddade ett stort antal arbetstillfällen. Det staten inte orkade med fick de anställda betala för.

Jag hoppas att den borgerliga regeringen orkar ta till sig LO:s tankar och inte bara avfärdar och skickar det till ”runda arkivet”. Enligt Pers och Görans preliminära beräkningar borde detta spara pengar åt samhället samtidigt som fler personer kan behålla sina anställningar.

Fler länkar: LO-tidningen, TCO-tidningen, di.se, SVT

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 24 januari, 2011, in Politiska funderingar. Bookmark the permalink. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: