Vad händer med LAS


I början av oktober 2010 bjöds Svenskt Näringsliv in av LO till en gemensam arbetsgrupp som ska diskutera las och anställningsskyddet. Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, sade då att

– Jag vill att vi sätter oss ned och ser om vi kan få en gemensam bild av vilken funktion las har och vilka problemen kan vara.

 Enligt uppgifter till LO-Tidningen, med flera ( E24, di.se, SVT)  är LO och Svenskt Näringsliv överens om att bilda en sådan arbetsgrupp. LO:s styrelse har idag beslutat om sina riktlinjer för arbetet i arbetsgruppen. Det kommer inte att ske några förhandlingar om lagen i detta skede.Man ska genomlysa hela arbetsmarknaden när det gäller hur uppsägningar går till och syna tidigare framförda påståenden från båda sidor om hur reglerna fungerar. Man är tydligen också överens om att granska lagens förarbeten, studera lagstiftarens avsikt och syna de bakomliggande orsakerna till turordningsreglerna. Man ska även jämföra turordningsreglerna i Sverige med omvärldens regelsystem för turordning vid uppsägningar.

Det har varit ett ganska högt tonläge från näringslivet i denna fråga. Man har producerat artiklar och rapporter för att visa hur illa (som man ser det) dagens regler fungerar. LO och fackföreningsrörelsen har å sin sida försökt framhålla att det fungerar. Men, det är klart, med en borgerlig regering där ett par av partierna driver på för förändringar av LAS har ju Svenskt Näringslivs självförtroende växt i denna fråga.

Det ska bli intressant att se om det är möjligt att bilda sig en gemensam bild om lagstiftningen. Risken som finns är att klåfingriga partier lägger sig i denna process med diverse utspel och andra påtryckningar. Ska parternas initiativ ha en möjlighet att lyckas krävs att man får vara i fred och att parterna håller sig från egna utspel.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 17 januari, 2011, i Fackliga frågor. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Vad händer med LAS.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: