Vårt samhälle och solidariteten


I juni 2011 genomför IF Metall sin kongress. Förbundet har tänkt sig att genomföra kongressen på ett annorlunda sätt än tidigare. Man vill försöka att få så många förbundsmedlemmar som möjligt att engagera sig i de frågor som kongressen kommer att behandla. Fyra skrifter med lika många studiehandledningar har tagits fram. Skrifterna finns att ladda ned på förbundets hemsida. Jag kommer att i två inlägg reflektera kring samhälle och solidaritet.

Skriften börjar med att reflektera kring IF Metalls värderingar. Där konstateras, bland annat, att det skett värderingsförändringar som kan komma att påverka IF Metall. En sådan sak är att om man är missnöjd med företrädare eller med organisationen leder detta inte automatiskt till att man börjar verka för förändring. Det blir vanligare att man väljer bort organisationen. För en facklig organisation är ju detta en reell utmaning. Det är medlemmarna som väljer sina företrädare i klubbar och avdelningar. Om då medlemmar väljer att avstå från engagemang eller att lämna föreningen riskerar organisationen att stelna i sina former, ingen förnyelse kan ske. IF Metall måste fundera över fler sätt för medlemmar att manifestera sina åsikter och eventuellt missnöje. Val och röstförfaranden ska kanske som regel/norm ske genom allmänna medlemsomröstningar. Det kan vara ett sätt att få fler att engagera sig.

Omvärldsberoendet

Sverige och dess industri påverkas starkt av vad som sker i omvärlden. Detta visar, om inte annat, finanskrisen. Svensk industri har alltid levt under en pågående strukturomvandling. Industrier försvinner, nya kommer till. Den tekniska utvecklingen medför att industriarbetet hela tiden förändras. Samtidigt har svensk fackföreningsrörelse varit positiv till den tekniska utvecklingen. Vi har tidigare haft en förståelse för och insikt om detta från statsmakterna. Fackföreningar har positivt tagit emot strukturomvandling. I utbyte har vi haft en aktiv arbetsmarknadspolitik där arbetslösa kan utbildas för arbete i en framväxande bransch. Detta tillsammans med en bra arbetslöshetsförsäkring har gjort det lättare för människor att byta bransch. Trygga människor har lättare att acceptera förändringar. Det är förmodligen därför som svenska arbetare inte ockuperar fabriker som ska läggas ned och håller företagsledare som gisslan. Det bidrar till att minska motsättningar i samhället. Den solidariska lönepolitiken har främjat denna utveckling. Dagens regeringspolitik bryter med denna inriktning. Regeringens politik syftar snarare till att skapa fler låglönejobb för att därmed skapa jobbtillväxt.

Jag håller med om att IF Metall ska bejaka strukturomvandling om den sker på ett socialt acceptabelt sätt för medlemmarna. Men då krävs det att vi har politiker med oss. Därför blir det viktigt vilka politiker och vilken ideologisk syn som styr de beslutande organen. Det har betydelse att samverka med politiska företrädare. Det har betydelse att verka för att människor från industrin stimuleras att verka politiskt. IF Metall ska självklart knyta kontakter och allianser på en övergripande överstatlig nivå. Det går därför inte att undvika att bry oss om EU.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 22 december, 2010, i Fackliga frågor. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Vårt samhälle och solidariteten.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: