Månadsarkiv: oktober 2010

Fler än hälften är tillbaka


Svt rapporterar att 55 % av de 18.000 personer som skickades ut från sjukförsäkringen vid årsskiftet nu är tillbaka som sjukskrivna. De övriga är inskrivna hos arbetsförmedlingen. En mindre andel har fått arbeten (de flesta med olika former av stöd som tidigare rapporterats).

Försäkringskassans överdirektör anser inte detta resultat vara särskilt anmärkningsvärt. Det är klart – det är det ju faktiskt har jobb att tycka. Han utför ju bara det uppdrag som den borgerliga regeringen lagt på honom.

Kommunal kräver säker lön till bärplockare


Fackförbundet Kommunal kräver att man säkrar lönerna åt de som lockas till Sverige för att plocka bär. Det skulle kunna ske genom att löner säkras på ett särskilt konto i förväg.

Det låter som ett helt OK förslag tycker jag. Det verkar vara enda sättet att förhindra att Sveriges anseende skickas rätt ned i avloppet av oseriösa arbetsgivare. Ett sådant förfarande skulle förmodligen sålla agnarna från vetet bland arbetsgivarna.

Låga löneökningar


LO-tidningen rapporterar i en artikel om att löneökningarna är på en historiskt låg nivå. Scania-klubbens (IF Metall) ordförande Johan Järvklo är klart missnöjd med hur förhandlingarna gått med företaget. Klubben har inte skrivit på något avtal eftersom man inte fick något utöver det centrala avtalets nivåer om 0,9 %. Jag har själv varit runt på många företag för att genomföra lönerevision. Ibland har arbetsgivaren varit beredd att betala utöver avtalets nivåer men på många har vi hamnat precis på de avtalade nivåerna. Medlemmarna har knappast gjort vågen när man rapporterat av hur det gått.

De finns dock de som är nöjda med den tingens ordning som detta avtal eventuellt tyder på. Regeringen har ju infört högre a-kassenavgifter för de som löper större risk att bli arbetslösa. Detta ska ”stärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling”. Medan experter i regeringens finanspolitiska råd inte tror på att detta har någon effekt menar  Hillevi Engström att de differentierade avgifterna fungerat bra:

– Det visar årets löneavtal på. Att det är reallöneökningar och en stabil lönebildning. Parterna tar sitt ansvar.

Det är ju ingen hemlighet att den borgerliga regeringens politik syftar till att skapa fler arbetstillfällen inom, framför allt, servicesektorn genom att pressa ned lönerna. Idag är det dessa sektorer inom LO-området som har lägst organisationsgrad och samtidigt de högsta avgifterna till a-kassan.

Fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar och möjligheter i det allt hårdare samhälle som vi står inför.

Den rätta bilden


Så då kommer skattebetalarna att stå för fiolerna när regeringen ska presentera den rätta bilden av den förda politiken för oss arma medborgare. Per Schlingmann har fått detta ansvar. Han säger att

Varje regering har ett ansvar att ha en dialog med väljarna och kommunicera beslut, säger han.

Det trodde jag annars var de politiska partiernas ansvar att utföra.

Vad ska vi ha af till


Svenska Dagbladet har publicerat ett inlägg om Arbetsförmedlingen (af). Författarna debatterar om att ungdomar inte har något förtroende för denna myndighet. Jag har ingen annan synpunkt än författarna. Jag kan mycket väl förstå att det förhåller sig på det sätt som beskrivs i artikeln. En annan fråga handlar förstås om varför det blivit så och vad som är alternativet.

af är en statlig myndighet vars regelverk och arbetsuppgifter styrs av politiska beslut. Det är med andra ord majoriteten i Sveriges Riksdag som beslutar om inriktningen för af:s arbete och målsättningar. af:s uppgifter har med tiden allt mer handlat om att garantera att de arbetslösa/arbetssökande gör vad de ska (disciplinera dem). Det handlar mindre om att positivt påverka arbetssökande att hitta arbeten. Denna syssla ska inhandlas av af och utföras av privata aktörer.

Det är inte en slump att af inte lika mycket är en arbetsförmedling längre. Det handlar om medvetna beslut från nuvarande och tidigare regeringar.

Jag är övertygad om att Sverige behöver en arbetsmarknadspolitik med aktiva och positiva åtgärder för att hjälpa människor till arbete. Hur detta ska se ut känns mer oklart för mig. Jag tror att dagens af i grunden behöver förändras. Jag ogillar den inriktning som regeringen visar vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Det handlar mer om piska än om positiv påverkan.

En diskussion om LAS


Dagens Industri har idag publicerat ett väl balanserat inlägg av Per Bardh kring Lagen om anställningsskydd (LAS). Från borgerligt och visst näringslivshåll förs en tämligen högljudd och överdriven argumentation kring bestämmelserna i LAS. LO visar här en vilja att sätta sig tillsammans med arbetsgivarna för att förutsättningslöst diskutera denna lagstiftning.

LAS och, framför allt, turordningsreglerna är ju symbolfråga för många i näringslivet. Traditionellt har ju arbetsgivarna ensamma haft rätten att anställa och avskeda arbetare. Denna rätt vill många arbetsgivare ha tillbaka.

Jag är övertygad om att det går att hitta en samsyn kring denna fråga. Men då måste arbetsgivarna vara beredda att diskutera hur man ska definiera kompetens och på vilket sätt de avser att stödja och bidra till kompetensutveckling av de anställda.

Välkommen till det verkliga livspusslet


Välkommen till det verkliga livspusslet är en artikel i Dagens Arbete. Tidningen ger några andra bilder om, det så kallade, livspusslet. Det är tydligt att tidningar och journalister i storstäderna fått beskriva vad detta handlar om. Detta har i hög grad styrt de politiska besluten.

Detta är också en verklighet.

håpas du trifs bra i fengelset


Det är nu bara en kort stund sedan jag avslutade läsningen av denna fantastiska bok av Susanna Alakoski. Det är en drabbande berättelse om förhållande mellan bror och syster. Brodern som super och knarkar och systern som har ett bra arbete och en bra familj. Det är en berättelse om hur hela familjen påverkas av broderns liv, om saknaden av ett ”normalt” liv påverkar hela livet. Det är en anklagelse över ett samhälle som låter fattigdom och umbäranden ärvas.

Det är en stark berättelse med ett flödande och ”raktpåsak”-språk. Boken ger djupa insikter i att leva i en sådan familj och det arv brodern och systern fick med sig på sin livsresa.

Det finns bara en uppmaning. Läs den!

Ny gruppledare (M)


Anna Kinberg Batra har blivit utsedd till gruppledare för Moderaterna i Riksdagen. Jag ber att få gratulera till utnämningen!

Straffrihet för förskingring


Den borgerliga majoriteten i Stockholm stad har sålt kommunal verksamhet till privata företagare till ett kraftigt subventionerat pris. Regeringsrätten har nu avgjort i ett ärende att detta var lagstridigt eftersom man därmed på ett otillbörligt sätt gynnat enskilda.

Olle Lundin, docent i förvaltningsrätt, bedömer dock att ingen av de politiker som fattade dessa beslut kan straffas. Det glädjer säkert de borgerliga politikerna i Stockholm. De har förskingrat kommunal egendom till lägre än reapriser.

Vi får väl hoppas att denna dom förhindrar sådan framtida förskingring.

%d bloggare gillar detta: