Kollektivavtal bättre än lagstiftning


Bangladesh regering har beslutat att fördubbla minimilönen till 3.000 taka/månad (ca 320 kr). Det är bra! Förslaget kommer från en kommission bestående av parterna på arbetsmarknaden. Det har dock föregåtts av protester från anställda. De fackliga organisationerna ville dock ha en högre minimilön.

Detta visar dock på nackdelarna med lagstiftade minimilöner. Det är bättre att minimilöner sätts av jämställda parter (löntagarrepresentanter och arbetsgivarnas). De kan bättre, löpande, sätta en rimlig branschnivå på löner och övriga villkor. Lagstiftarna tenderar att sätta lönenivån för den sektor med sämst betalningsförmåga eller på andra ideologiska grunder. Det finns dessutom en risk att lönerna blir stilla över en lång period.

Branschvisa kollektivavtal är överlägsna lagstiftning. Men det förutsätter starka och välorganiserade fackliga organisationer. I dagens Sverige ser vi en utveckling där, i vissa branscher, arbetsgivarna har en högre organisationsgrad än bland arbetarna. Det innebär förstås att facket får svårare att motivera sin ställning som förhandlande part. Den dag kan ju komma då arbetsgivarna väljer att själva bestämma löne- och andra villkor för branschen. Fackets enda vapen i ett sådant läge är ju strejk, vilket dock förutsätter en hög organisationsgrad för att vara effektivt.

Den fackliga utmaningen är att vända den negativa utvecklingen. Goda exempel finns att hitta. I Norge ökar den fackliga anslutningsgraden. Det är ett nödvändigt arbete om vi vill undvika framtida lagstiftning om minimilöner och för att motivera rollen som förhandlande part.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 29 juli, 2010, i Fackliga frågor. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Kollektivavtal bättre än lagstiftning.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: