Jobbupproret – ett tidens tecken


På den svenska arbetsmarknaden har vi idag en tydlig trend av ett ökande antal lösa förbindelser. Inom servicesektorn (framför allt butiker och restauranger) ökar antalet korta anställningar och deltider. Kommuner och landsting har länge använt timanställningar. Som ett nytt tidens tecken växer bemanningsföretagen inom sektorer som tidigare klarat sig undan ”lösa förbindelser”. Ett antal företag har valt att sluta med egen anställd personal. I stället betalar man bemanningsföretag för att hålla med den personal man behöver. Sålunda undkommer man besvärliga personalfrågor. Bemanningsföretagen tar risken och blir dragspel i upp- och nedgångar.

Nu när konjunkturen inom industrin så sakteliga börjar stabilisera sig använder sig många företag av bemanningsföretag i stället för att in tidigare anställd personal.

Allt fler personer används som slit- och slängvaror när företagen hela tiden anpassar personalnivån. Detta innebär förstås att arbetsgivarnas makt har ökat. Anställda blir tystare och mindre ifrågasättande när man inte vet om man får behålla sitt (inte så sällan) lågt betalda arbete.

Den svenska fackföreningsrörelsen försöker förstås att reglera bemanningsbranschen. Man har tillkämpat sig ett i internationalla sammanhang unikt avtal – Bemanningsavtalet. Detta reglerar lönenivåer och andra arbetsvillkor när man som anställd befinner sig på en arbetsplats som inhyrd. Men det finns mycket kvar att göra. LO-förbunden har enats om att i den nu pågående avtalsrörelsen försöka reglera bort möjligheten att hyra in personal så länge som det finns tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning. Arbetsgivarnas organisationer motsätter sig förstås detta.

De fackliga organisationernas stora utmaning när det gäller bemanningsbranschen styr vi dock över själva. Facken måste bli bättre på att organisera anställda inom bemanningsbranschen. Ska bemanningsavtalet kunna försvaras och förbättras måste fler inom sektorn bli medlemmar i de fackliga organisationerna. LO-förbunden måste hitta gemensamma verktyg för att öka den fackliga medvetenheten inom branschen.

Som en konsekvens av utvecklingen växer det bland fackligt aktiva fram en ökande misstro mot bemanningsbranschen. Jag tror inte på att vi kan reglera bort bemanningsföretag. De har en plats att fylla på arbetsmarknaden. Men de fackliga organisationerna måste tillsammans verka för att minimera de negativa tendenser vi idag ser.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 20 februari, 2010, i Fackliga frågor. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Jobbupproret – ett tidens tecken.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: