Mytbildande om sjukfrånvaron


Idag läste jag ett intressant inlägg i debatten om sjukförsäkringen. Björn Johnson skriver i dagens DN under rubriken ”Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron”.

Han driver tesen att sjukfrånvaron inte har stigit under de senaste åren. Det som hänt är att de långa sjuperioderna har blivit allt längre. Det höga tonläget i debatten handlade mer om makt- och intressekamp att göra. Det var framför allt i borgerlig press tesen drevs om överutnyttjande av sjukförsäkringen.

Det höga tonläget har gjort att både den socialdemokratiska och därefter den borgerliga regeringen hårdare jagat de sjukskrivna. Även den socialdemokratiska regeringen vidtog åtgärder för att minska kostnaderna i sjukförsäkringen. Den borgerliga regeringen har därefter genomfört det man kallar för ”rehabkedjan”. Det finns dock inte särskilt mycket av rehabilitering i den lagstiftningen.

Debattören hävdar att regeringens åtgärder bara riskerar att bli kontraproduktiva. Arbetsgivarnas intresse av att rehabilitera de anställda riskerar att minska med de nya snabbare tidsgränserna i sjukförsäkringen. Denna bild bekräftas också av Försäkringskassans egen utredning.

Försäkringskassans rapport visar att en majoritet av arbetsgivarna anger att det inte finns några möjligheter för den anställde att få anpassade arbetsuppgifter, omplacering eller för arbetsgivaren att på något annat sätt underlätta för den som är sjukskriven.

Vad som behövs för att få fler människor tillbaka till arbete efter längre sjukperioderna är inte mer av stigmatisering eller hårdare tag. Det måste handla om att fortare erbjudas rehabilitering. Kraven måste bli tydligare både för arbetsgivare som för de anställda att erbjuda/delta i rehabiliterande åtgärder. Jag tror att en viss del av dagens finansiering av sjukförsäkring ska styras om till en allmän rehabförsäkring. Med en sådan försäkring hoppas jag att arbetsgivarnas intresse av att bidra till sina anställdas rehablitering ökar.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 30 januari, 2010, i Fackliga frågor, Politiska funderingar. Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: