Från barbarer till änglar


… är en bok skriven av den amerikanske arkeologen Peter S. Wells. Ansatsen med boken är att ge en ljusare bild av perioden 400 – 800 e.Kr. Peter menar att mycket positivt hände under denna period. Internationell handel skedde under hela denna period, nya konstnärliga och arkitektoniska uttryck utvecklades.

Peter beskriver, för perioden, intressanta platser i det norra Europa. Bland annat lyfter han fram Helgö i Mälaren som en plats där hantverk utvecklades och bedrevs i stor skala.

Boken är populärhistorisk och lätt att ta till sig. Är man intresserad av historia är detta en intressant och spännande bok (och dessutom endast 180 sidor lång).

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 12 september, 2009, i Litteratur jag läst. Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

%d bloggare gillar detta: