Månadsarkiv: juni 2009

Solidaritet


LO-förbundet Livs beslutade på sin kongress idag att behålla kopplingen mellan medlemskap i förbundet och i a-kassan. Det var ett riktigt beslut! Sålunda kan man solidariskt fördela kostnaden för de administrativa kostnaderna för sin a-kassa.

Livs och IF Metall är idag de enda LO-förbunden som valt att behålla denna koppling. Det är olyckligt att övriga förbund tagit bort kopplingen mellan förbundsmedlemskap och medlemskap i sin a-kassa.

Livs släpper in papperslösa


Livs har som andra LO-förbund beslutat att, så kallat, papperslösa ska kunna bli fackliga medlemmar i framtiden. Det första förbund som fattade ett sådant beslut var Fastighetsanställdas förbund.

Jag har funderat över denna fråga och hur den ska hanteras. Jag har så småningom kommit till ståndpunkten att det är riktigt att göra som Fastighets och Livs har beslutat.

Fackföreningarnas viktigaste uppgift är ju att samla medlemmar för att på så sätt hävda sina intressen. I arbetet är det viktigaste intresset att förhindra och motverka lönesänkningar och allt försämrade arbetsvillkor. Ska fackföreningarna lyckas med sin uppgift måste man verka för att ansluta så många som möjligt av de som arbetar inom en viss bransch.

Då det i Sverige finns en stor grupp människor som befinner sig illegalt här är dessa en utsatt grupp. De riskerar att utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare. De arbetar under villkor som de flesta av oss inte skulle acceptera. Fackföreningarna måste av ren självinstinkt minimera riskerna för att osakligt utnyttjas på arbetsmarknaden och bevara värdet av och respekten för våra kollektivavtal.

Därför ska vi göra det möjligt för papperslösa att få erhålla medlemskap.

%d bloggare gillar detta: