Förändra LAS


Hans Dahlgren (s) skriver i ett inlägg på Newsmill att socialdemokraterna måste utmana LO om förändringar i LAS (Lag om Anställningsskydd). Han anser i korthet att LO är en stoppkloss för att utveckla en modern socialdemokratisk politik för storstäderna. Han argumenterar för att LAS måste förändras för att minska ungdomsarbetslösheten. Vilka förändringar han vill se antyds genom att nämna Danmark som exempel och att i tjänsteindustrin är det kunskapen som är den viktiga faktorn för att behålla arbetet.

Han pratar om den kunskapsintensiva tjänstesamhället som om alla arbeten i tjänstesektorn kräver hög kunskap. Nu är ju inte verkligheten så enkel. I stora delar av tjänstesektorn är det tvärtom som så att anställning kräver lite kunskap och där arbetstagarna är lätt utbytbara. Här är redan arbetsförhållandena otrygga och det finns få problem att minska (eller öka) personalstyrkan allt efter behov.

Det är otvetydigt som så att den kunskapsintensiva tjänstesektorn växer i Sverige. Det finns många industriföretag med en högre andel tjänstemän än ”kollektivanställda”. Det kan därför finnas behov av att fundera över hur framtidens arbetsrätt ska se ut. Jag motsätter mig dock att alla lösningar  för att göra det lättare att anställa ungdomar enbart handlar om att göra det lättare att anställa och säga upp precis de personer man önskar bli av med.

Det finns en risk att vi då skapar en ständig arbetskraftsreserv av ungdomar (och äldre) som tar sig fram i dåligt betalda och otrygga anställningar inom tjänstesektorn. Vi får inte göra felet att göra den kunskapsintensiva tjänstesektorn som mall (lika lite som det gamla industrisamhället) för verkligheten.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 17 juni, 2009, i Politiska funderingar. Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. Någon saklig anledning att luckra upp LAS finns inte. Företrädare för svensk fackförenigsrörelse är kloka nog att i förhandlingar avgöra när avsteg från turordningsreglerna är motiverade för att behålla kompetent personal i företagen.

%d bloggare gillar detta: