Bloggarkiv

Kampen om förtroendet


Dagens Nyheter rapporterar om att Stefan Löfven har kommit ikapp statsministern när det gäller kampen om förtroendet för sin person. Enligt en undersökning av DN/Ipsos har Stefan Löfven förtroende från 45 % av väljarna. Fredrik Reinfeldt har 46 %. Skillnaden är att Stefans siffror är stigande medans Fredriks är nedåtgående. Till det kommer att även Åsa Romson (MP) och Jonas Sjöstedt (V) hyser ökat förtroende av väljarna. DN skriver vidare att …

Stefan Löfven nu en positiv förtroendebalans, något han är ensam om i denna mätning. Det betyder att andelen som har förtroende för honom överstiger andelen som inte har det (där emellan finns de som i mätningen varken angett det ena eller det andra). För Fredrik Reinfeldt däremot har balanssiffran nu blivit negativ.

Dessa siffror tillsammans med opinionssiffror visar på fara å färde för de borgerliga partierna. Men det är klart att det är alldeles för tidigt att förklara att valet är vunnet. Det är långt kvar till valdagen i september. Men den kommande debatten om vårbudgeten är väl den borgerliga regeringens sista möjlighet att vända trenden. SCB:s kommande undersökning senare i vår lär komma att bli väldigt intressant att invänta.

Länkar: dn.se, SVT, di.se, SvD, di.se

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

Sverige – landet med högst ungdomsarbetslöshet


Igår presenterade Stefan Löfven (S) och Karl-Petter Thorwaldsson (LO) på debattplats en ny forskningsrapport. Rapporten skildrar den svenska välfärdsstatens och arbetsmarknadens utveckling sedan 1990. Det framhålls att rapporten är oberoende och inte drar några egna politiska slutsatser. Däremot kan ju Stefan och Karl-Petter med rapporten som grund och jämförelse dra sina egna slutsatser.

Debattörerna framhåller tre punkter som särskilt allvarssamma:

  • Sverige har högst ungdomsarbetslöshet i Norden men allt lägre investeringar i utbildning och forskning.
  • Sverige har ökat privatiseringen kraftigt, och förtroendet för välfärdsinstitutioner faller.
  • Sverige slår Nordenrekord i fattigdom med den högsta andelen fattiga på 20 år.

Den borgerliga regeringen kom ju till val på att man skulle öka drivkrafterna för arbete. Man antydde därmed att det var ett personligt val om jag ville vara arbetslös eller om jag ville arbeta. Politiken bedrevs genom sänkta skatter för arbetande och försämrade förmåner i socialförsäkringarna.

Detta har kompletterats med subventioner av de sociala avgifterna (för arbetsgivare som anställer yngre),  halverad restaurangmoms och andra subventioner av specifika branscher. Resultaten av politiken är ju högst tveksam. Ungdomars arbetslöshet har inte minskat och den totala arbetslösheten har fortsatt att öka.

Det är vidare väldigt tydligt att de ekonomiska klyftorna har ökat snabbare i Sverige än i jämförbara länder. Denna rapport visar att den relativa fattigdomen ökar snabbare i Sverige. Om än det valda fattigdomsbegreppet kan kritiseras så har den förda politiken framför allt gynnat dem med de högsta inkomsterna. De som hamnat utanför arbetsmarknaden lever under hårdare villkor idag. Läs gärna detta blogginlägg för mer om diskussionen om relativ fattigdom.

Rapporten diskuterar vidare den snabba utvecklingen inom svensk välfärdsproduktion. De borgerliga partierna har drivit på utvecklingen inom området. Man har i flera fall slumpat bort tidigare offentligt ägda institutioner för att snabbt få in ett ökat inslag av privat ägande. Det har inte alltid varit så lyckat. Den borgerliga regeringen vill vidare göra lagen om valfrihetssystem (LOV) obligatorisk i de svenska kommunerna och landstingen.

Debattartikeln argumenterar för en annan politisk utveckling med mer av aktivare arbetsmarknadspolitiska insatser och satsningar på den svenska skolan. De som har svårast att komma i arbete är de som saknar motsvarande fullständiga gymnasiebetyg. Utbildning är därför en viktig satsning för att långsiktigt kunna minska arbetslösheten.

Länkar: DN DebattDN Debatt, ka.se, SvD, dagens arena

Fler som skrivit: Storstad, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Peter Högberg, Roger Jönsson

Folkpartiets vägval


Jan säger nej!

De fyra borgerliga regeringspartierna har, trots bekymmerssamt läge för (C) och (KD) bundit upp sig för ett gemensamt valmanifest. De håller fast vid att bedriva valrörelsen som en allians. De har vunnit två valrörelser i namn av sin politiska konstruktion. I officiella uttalanden jämför man sina fasta vänskapsband med det lösliga, nästan omoraliska, förhållande som råder på den röd-gröna sidan.

Alliansen försöker ge sken av att de själva har en så fast sammanhållning som är överlägsen allt som de röd-gröna kan visa upp. De presenterar sin allians som ett föredöme med vilket de hoppas kunna vinna valet. Med tanke på att två av partierna riskerar att få lämna Riksdagen känns ju denna allians som en chimär. Den är inget värd i det fall ett eller två av dem misslyckas med att få ihop fyra procent av rösterna i riksdagsvalet.

Det är mycket som tyder på att Socialdemokraterna kommer att få bilda regering efter det kommande valet. Stefan Löfven har sagt att partiet går till val på ett eget valprogram. Får (S) bilda regering vill man gärna ha med sig Miljöpartiet in i Rosenbad. I övrigt kommer Socialdemokraterna att hålla alla dörrar öppna. Det finns öppningar för att bilda en blocköverskridande regering, alternativt ett nära samarbete i Riksdagen.

Jan Björklund har mycket tydligt markerat sin motvilja mot att ingå ett regeringssamarbete med en (S)-märkt regering. Så här innan valet är det knappast en överraskande ståndpunkt. Det är klart att (FP) kommer att hålla fast vid Alliansen så här efter snart åtta års regeringssamarbete.

Man kan misstänka en hel del förändringar i de borgerliga partiernas ledningar i händelse av en valförlust. Det är därför mycket möjligt att det kan komma helt andra toner från det liberala partiets sida efter en eventuell valförlust. Folkpartiet har ju tidigare gjort betydelsefulla politiska överenskommelser med det socialdemokratiska partiet. Partierna ingår i flera kommunala och landstingskommunala politiska ledningar. Det finns dessutom tydliga röster inom Folkpartiets led som inte så kategoriskt säger neh till samarbete med socialdemokraterna.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, SvD, SVT, dagens arena, dagens arena

Är regeringsfrågan alliansens främsta trumfkort?


Så här e’re!

I en intervju med Dagens Industri säger rikets statsminister att socialdemokraterna mörkar i frågan om en kommande röd-grön regering. Fredrik Reinfeldt säger att Stefan Löfven är helt beroende av Vänsterpartiets röster för att kunna bilda en regering. Fredrik säger att …

Att ge sken av att S kan styra Sverige tillsammans med enbart Miljöpartiet är att vilseleda svenska folket.

Han menar att regeringsfrågan är alliansens främsta trumfkort i den kommande valrörelsen. Fredrik säger vidare att det har blivit ett helt nytt politiskt landskap sedan senast som (S) satt vid regeringsmakten, inte minst genom att (SD) kommit in i Riksdagen. Det sist nämnda ligger det ju faktiskt en del i.

Det är tydligt att Moderaterna kommer att ställa bilden av ett förment fast regeringssamarbete av alliansk modell mot en splittrad röd-grön röra. Problemet för alliansen är ju att två partier står inför att avpolletteras från Riksdagen.

Stefan Löfven har angett att han önskar kunna bilda regering med Miljöpartiet. Utöver det håller han alla dörrar öppna. Det är verkligen inget konstigt med ett sådant besked. Det är ju snarare regel än undantag i demokratiska länder att regeringar formas efter att väljarna lagt sina röster.

Det jag undrar över är vad ett allianspartiernas gemensamma valprogram är värt i det fall ett eller flera av dem inte beviljas inträde i Riksdagen. Det är nog en fråga vi aldrig kommer att få svar på innan valdagen.

Stefan Löfven stärker sin ställning


Opinionsinstitutet Ipsos har för DN:s räkning mätt väljarnas förtroende för Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven på fem områden. Fortfarande har Fredrik högst förtroende inom tre av de områden som man granskat. Tydligt är att Stefans förtroende från opinionen trendmässigt ökar.

Denna rapport innebär förstås inte att en valseger för Socialdemokraterna är klar. Men utvecklingen är förstås bekymmerssam för de borgerliga partierna. Förtroendet för enskilda personer blir allt viktigare. David Ahlin, opinionschef på Ipsos, säger …

Det rådande opinionsläget gör det svårare för Fredrik Reinfeldt att hävda att alliansen är det enda trovärdiga regeringsalternativet. Med svagt samlat stöd för alliansen och två partier under riksdagsspärren kan Stefan Löfven skicka frågan i retur till statsministern.

Jag misstänker att denna utveckling kommer att trigga de borgerliga partiernas företrädare att hårdare ifrågasätta personen Stefan Löfven.

Länkar: dn.se, SVT, di.se, SvD, SVT

Det är inte ödet som styr samhället


På debattplats i Aftonbladet argumenterar Stefan Löfven för en annan samhällsutveckling än den vi har idag. Det är ett i huvudsak ideologiskt anförande snarare än en uppräkning av detaljer i ett valprogram. Stefan argumenterar för att minska ekonomiska och andra klyftor så att alla människor som vill ska kunna forma det liv som de önskar leva.

Det finns många skäl varför det är så viktigt att skapa ett samhälle samhälle med allt minskande klyftor mellan människor. Stefan skriver …

… att minska klyftorna i samhället och öka sammanhållningen är inte bara solidariskt, det är också ekonomiskt smart. All forskning och erfarenhet visar att länder med störst jämlikhet – där alla kan utvecklas efter sin egen vilja, tanke och förmåga – också är starkare ekonomier. Därför pekas växande ekonomisk ojämlikhet ut som en av de viktigaste framtidsutmaningarna på toppmötet i Davos. Därför talar i dag USA:s president om hur man ska utforma en politik som minskar klyftorna. Och det är just därför Socialdemokraterna går till val på en politik som sätter jobben främst för att bygga Sverige både starkare och rättvisare.

Stefans inlägg har sin grund i sin egen uppväxt i egna erfarenheter. Hans argumentation utgår ifrån det positiva som han fick lära sig. Inlägget handlar om vilken samhällssyn som vi vill ska styra Sverige.

Länkar: Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt

Fler som skrivit: Peter Johansson, Roger Mörtvik

Jag har bestämt mig för att lyckas!


Aftonbladet har publicerat en intervju med socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. Journalisten träffade en person som mentalt har bestämt sig för att vinna det kommande valet. Det finns liksom inga andra alternativ.

Valet ska vinnas genom att påvisa skillnaderna i politik mellan Socialdemokraterna och huvudmotståndaren i form av Moderaternas ordförande Fredrik Reinfeldt. I den version av intervjun som finns öppen på Aftonbladet framgår att det är arbetsmarknadspolitiken och skolan som är Stefans fokusområden i den kommande valrörelsen.

Stefan har stor respekt för Fredrik Reinfeldt, men …

Jag står mig bra, jag har min kunskap och en lång erfarenhet av arbetslivet, näringslivet och det internationella. Jag har respekt för Fredrik Reinfeldt, han är en duktig politiker. Men sedan är det viktigt att frågorna, det som angår folk, är det som kommer fram. Att det handlar om jobben, skolan och välfärden inte minst.

Det är klart att partiordföranden är viktig när det gäller att uppmuntra de ”egna” aktivisterna att jobba på i valrörelsen. Stefan är duktig på att skapa väl fungerande lag och på att skapa samhörighet internt. Det är en viktig talang i den valrörelse som vi står inför.

De borgerliga partierna har onekligen genom sitt regeringsinnehav lyckats med att skapa det formuleringsinitiativ som många förhåller sig till. Det är först under det senaste året som Socialdemokraterna har kunnat återta förtroendet i viktiga strategiska frågor. Tydligast gäller detta inom arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Fortfarande har dock Fredrik Reinfeldt och Anders Borg stort förtroende bland väljarna när det gäller den ekonomiska politiken.

Därav följer den något försiktiga position som (S) tagit i frågan om skatterna. Det påminner om den situation som ”New Labour” tog efter det långa regeringsinnehavet under Margaret Thatcher (och John Major på slutet). Labour tog ett resolut steg in mot mitten av den politiska skalan. Problemet är ju  bara den trängsel som har uppstått där efter att (de nya) Moderaterna retoriskt klivit till vänster.

Min uppfattning är att politiken mår bra av ett större mått av olikheter och av att formulera egna alternativ i politiken. Men med en taggad partiordförande och med tydliga politiska alternativ finns det stora förutsättningar för ett regeringsskifte  efter valet den 14 september.

Fler som skrivit: Martin Moberg

Konfliktnivån har höjts


Dagens Nyheter har under helgen publicerat intervjuer med statsminister Fredrik Reinfeldt och med Stefan Löfven. De två kommer ju att vara huvudkombattanter i det kommande valet till Sveriges Riksdag. I intervjuerna konstateras att tonen har blivit hårdare mellan de två. Inte minst tydligt var det så i den senaste partiledardebatten i SVT.

I takt med att Socialdemokraterna under Stefans ledning har stabiliserat sig och börjat producera slagkraftiga politiska förslag har Moderaterna och med dem alliansen sjunkit. Det är knappast att undra över att man från borgerligt håll har blivit oroliga.

Samtidigt mår politiken bra av att det finns tydlig konflikt mellan de olika politiska alternativen. Socialdemokraterna har genom sitt motstånd till det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig skatt satt fingret på hur en generös välfärd ska finansieras. Vill man behålla en generell och offentligt finansierad välfärd måste man ju också våga diskutera hur detta ska betalas.

Socialdemokraterna har ansvar att föra en sådan debatt. Det är klart att det någonstans får konsekvenser för socialförsäkringssystemet och övrig offentligt finansierad välfärd om resurser försvinner.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Martin Moberg, Roger Jönsson, Johan Westerholm, Peter Högberg, Sjätte mannen

På söndag åker Stefan Löfven till Kärrtorp


Tolererar inte att demokratiska manifestationer och demonstrationer utsätts för våld och hot.

Aftonbladet rapporterar att Stefan Löfven kommer att delta i den demonstration som genomförs på söndag i Kärrtorp. Företrädare för de flesta av riksdagens partier kommer att vara på plats för att visa sitt stöd. Stefan kommer inte att hålla något tal då, som han säger, det är …

… inte vårt arrangemang, det är Linje 17:s. Men jag ska vara där tillsammans med dem. Jag vill väldigt gärna det.

Det är bra att företrädare för de partier som står för demokrati och människors lika värde deltar i demonstrationen. Det handlar om att motverka de mörkrets krafter som visade sitt otäcka tryne där för några dagar sedan. Men, framför allt, handlar det om att stödja de goda lokala krafter som tog det första initiativet.

Det är bra att Stefan Löfven deltar på söndag!

Länkar: Aftonbladet, dn.se, politism, politism

Det svenska sammanhållna samhället står på spel


I ett debattinlägg föreslår Stefan Löfven och Ibrahim Baylan bildandet av en skolkommission. Den ska bestå av ”… de främsta skolforskarna i Sverige och internationellt”. Kommissionens uppdrag är att utreda varför de svenska resultaten i skolan har försämrats relativt andra OECD-länder.

Stefan och Ibrahim utvecklar i inlägget vilka parter som bör ingå i denna kommission. Samtliga riksdagspartier föreslås ingå i en tillsyndsgrupp till kommissionen. Vidare förespråkar de andra åtgärder syftande till att förbättra situationen inom skolan. Det handlar om förslag som socialdemokraterna tidigare har presenterat.

Det finns säkert de som anser socialdemokraternas initiativ som defensivt och inte särskilt tillförande en lösning. Men förslaget kommer av en tradition som socialdemokraterna tidigare tillämpat. Det behövs i denna fråga bättre samsyn och samling över de politiska blockgränserna.

Jag ser detta som en möjlighet att lägga grunden för en skola som verkligen ger alla elever möjlighet att utveckla sin potential. För det är väl något vi alla faktiskt vill att skolan ska göra?

Länkar: SvD, SvD

Fler som skrivit: Monica Green, Badlands Hyena, Roger Jönsson

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 683 andra följare

%d bloggers like this: