Bloggarkiv

Om en bättre offentlig upphandling


Ardalan Shekarabi

Igår presenterade socialdemokraterna, genom Ardalan Shekarabi, förslag om hur offentliga upphandlingar på ett bättre sätt kan bidra till angelägna offentliga mål. Det kan handla om att upphandlingar kan bidra till att driva på innovationer, ta miljöhänsyn och ställa sociala krav.

Detta ska uppnås genom att, bland annat, skapa en ny offentlig myndighet som ska stödja kommuner och landsting i detta avseende. Partiet vill på detta sätt ta bort Konkurrentverkets dubbla roller att både granska upphandlingar och ge stöd.

Det är alldeles utmärkt om kommuner och landsting kan använda sina medel på ett mer aktivt sätt i samband med upphandlingar av olika tjänster. I motsats till vad Konkurrensverket hävdar behöver upphandlingar inte enbart ta hänsyn till de lägsta priset.

Länkar: SvD, Arbetet

Fler högskoleplatser


Fler ska få plats

Magdalena Andersson (S) argumenterar i ett debattinlägg för att det behövs en satsning på fler högskoleplatser. Hon säger att Socialdemokraterna kommer att verka för att ytterliga 16.000 kommer till på universitet och högskolor, att minska den sociala snedrekryteringen och några ytterliga åtgärder.

Socialdemokraterna föreslår:

  1. Fler ska studera
  2. Breddad rekrytering
  3. Lärosätena ska erbjuda fler relevanta sommarkurser
  4. Förbättrad kvalitet och högre kunskapskrav i utbildningar
  5. Genomgående arbetslivsanknytning
  6. Goda möjligheter att återkomma

Det finns ganska stora skillnader i de ambitioner som de olika politiska partierna har vad gäller utbildningspolitiken. Socialdemokraterna vill att fler får möjlighet att delta i högre utbildning. Då krävs även höga ambitioner vad gäller grund- och gymnasieskola.

Skillnaden finns också när det gäller hur framtidens arbetsmarknad ska se ut. De borgerliga partierna har en mer pessimistisk syn på det. Man tror att framtiden finns i fler arbeten som kräver låg formell kompetens (och därmed lägre krav på genomgången skolgång). Magdalena skriver i inlägget, bland annat, att …

En socialdemokratiskt ledd regering kommer att prioritera investeringar i utbildningsväsendet, eftersom utbildning och jobb hör ihop. Det krävs för att alla människor i Sverige som kan ska få möjlighet att jobba och göra rätt för sig.

Ja, det är verkligen viktigt att genomföra satsningar på högre utbildning och på att fler får chansen att utbilda sig på högskola/universitet. Därför behöver även de regionala högskolorna mer resurser – både för mer kvalificerad utbildning som att ta emot fler studenter.

Fler som skrivit: Monica Green

Om blockpolitikens död


Dagens Nyheter skriver i ett par artiklar om hur det parlamentariska läget kan bli efter det kommande valet till riksdagen.

Det är väl knappast någon som längre tror på att alliansen kommer att lyckas att vinna valet. Det krävs näst intill ett under för att det skulle ske.

Det är högst troligt att socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven kommer att ges i uppdrag att bilda regering.

Hur verkligheten kommer att arta sig därefter är ju, trots allt, mer otydligt. Hyfsat tydligt är att (S) har markerat att man vill samarbeta med Miljöpartiet – troligen i form av en gemensam regering. Det verkar vara en konstellation som har väljarnas acceptans.

Det är också en konstellation som har större möjligheter att få till ett blocköverskridande samarbete. Risken är ju stor att de röd-gröna partierna inte får majoritet av riksdagens ledamöter. Det finns ju stor risk för att Sverigedemokraterna hamnar i en vågmästarsituation i Riksdagen.

Det är inte särskilt troligt att Socialdemokraterna kommer att kunna bilda regering på egen hand. Socialdemokraterna är inte längre ett 40%-parti – kommer kanske aldrig att bli det heller. Därför kommer det att vara nödvändigt att bilda samarbete med andra i frågor som man kan kompromissa om.

Men det är klart att det kommer att krävas en del vackert finlir för att få ihop ett regeringsprogram tillsammans med Miljöpartiet. Men allt handlar i slutändan om hur väljarna lägger sina röster i det kommande riksdagsvalet. Det kommer verkligen att behövas att socialdemokraterna hamnar på en bekväm nivå över 30 % för att man ska kunna känna att man vunnit val.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, SvD, SvD, dn.se, di.se, Ekot, dn.se, Ekot, Ekot, Ekot, Arbetet, da.se

Fler som skrivit: Jörgen Danielsson, Alliansfritt Sverige

Om att höja skatter


Magdalena vill beskatta banker!

Igår meddelade Magdalena Andersson att hon (och socialdemokraterna) vill införa en bankskatt enligt en modell som tagits fram av företagsskattekommittén. En sådan skatt skulle innebära en förstärkning av statens inkomster med fyra miljarder kronor årligen.

Denna skatt skulle kunna finansiera det socialdemokratiska förslaget häromsistens om att begränsa storleken på småbarnsgrupper inom förskolan. Dessutom skulle det bli pengar över till andra angelägna uppgifter.

Nu måste jag medge att jag inte vet särskilt mycket om företagsskattekommitténs förslag. Det är möjligt att det är ett bra förslag att genomföra en skatt som föreslagits. Jag kan ju, i någon mån, sympatisera med Magdalenas uttalande att …

Det är lika mycket som bankerna fick i sänkt skatt när bolagsskatten sänktes 2013. Det finns stora pengar i bankerna så det finns mycket att ta av utan att det drabbar kunderna.

Även om bankerna inte förbättrade villkoren för oss ”vanliga” kunder när bolagsskatten sänktes kommer man säkert inte att tveka att försämra villkoren i händelse av en bankskatt (oavsett  hur den ser ut). Företag brukar ju inte tveka att överföra kostnadsökningar på sina kunder. Det motsatta brukar ju inte ske lika automatiskt.

Samtidigt är det bra att partiet har börjat resonera om skatterna. Det är mycket som tyder på att kommande reformutrymme kommer att vara begränsat inom de ramar som man idag har ålagt statens inkomster. Socialdemokraterna kommer att behöva se över hur staten i framtiden ska kunna finansiera angelägna behov.

Inkomstskatterna kommer alldeles säkert att vara svåra att höja. Däremot anser jag att ett införande av fastighetsskatt och någon form av förmögenhetsskatt borde kunna diskuteras. Det är inte möjligt idag. Förhoppningsvis kan en kommande valförlust för de borgerliga partierna möjliggöra att en seriös diskussion i frågan åtminstone kan komma igång.

Länkar: di.se, di.se, di.se, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, dagens arena, dn.se, Ekot, SvD, SvD, di.se, di.se, di.se, Arbetet

Fler som skrivit: Peter Johansson

Om att avskaffa pensionärsskatten


Gillar sänkt skatt

Under gårdagen avlämnade socialdemokraterna ett tungt löfte – att avskaffa ”pensionärsskatten”. Det handlar om att avveckla skillnaden i skatt mellan förvärvsarbetande och pensionärer.

Detta ska ske genom tre olika steg varav de två första ska ske under den kommande mandatperioden. Det tredje steget förutsätter att partiet uppnår andra mål som genererar statliga ekonomiska möjligheter.

Det är förstås rimligt att skillnaden i skatt mellan förvärvsarbetande och pensionärer avskaffas. Men det gäller att man är väldigt tydlig i budskapet till pensionärskollektivet. De flesta av dem kommer att få vänta på att ”pensionärsskatten” kan avvecklas helt och fullt.

Det finns många angelägna uppgifter och mål som socialdemokraterna vill uppnå i det fall man får möjlighet att bilda regering. Allt detta kan faktisk inte finansieras på en och samma gång. Vissa saker måste få vänta på att genomföras. Därför måste en prioritering göras.

Jag är rädd för att sådana viktiga nyanser kan försvinna i den viktiga valrörelse som vi står inför. Jag har tidigare varit med om hur svekdebatt uppkommit när väljarna inte förstått (eller budskapet varit något slarvigt utformat) att vissa saker inte kunnat genomföras.

Jag förstår att pensionärerna är en viktig grupp att vinna röster inom. Desto viktigare att vara tydlig med budskapet och med vad som är möjligt att uppnå på kort och längre sikt.

Länkar: dn.se, dagens arena, Ekot, di.se, SvD, dn.se, SvD, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Martin Moberg, Ola Möller

Ett för borgerligheten förlorat vapen


Kommande regeringsbildare

Igår publicerade Dagens Nyheter en intervju med socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven. Det handlade förstås om socialdemokraternas politik inför den kommande valrörelsen. Intervjun gav väl en komprimerad bild av den politik som man vill föra.

Delvis behandlades partiets regeringsbildande ambitioner och de skillnader som onekligen finns bland de tre röd-gröna partierna. Socialdemokraterna kommer att gå till val på den egna politiken. Erfarenheterna för det ställningstagandet kommer från den misslyckade valrörelsen 2010.

Det finns även en insikt om att socialdemokraterna knappast kommer att uppnå röstetal i nivå som i fornstora dagar. Därför kommer man att behöva knyta hymens band med åtminstone något ytterligare parti. Valet har landat vid Miljöpartiet trots att det finns besvärande skillnader i offentligt redovisad politik. Det är ett ställningstagande som inte minst inom LO-leden är något besvärligt att svälja.

Det känns dock som om de två partierna är ganska medvetna om de besvärligaste frågorna att hantera. Inte minst handlar det om vissa frågor kring miljöpolitiken och försvarspolitiken. I övrigt kommer man säkert att finna kompromisser som, åtminstone på kortare sikt, kan fungera.

Samtidigt har socialdemokraterna som enda parti varit tydlig med att man är öppen för ett blocköverskridande samarbete. Det är en inställning som kan behövas för att neutralisera inflytandet av SD-politik i parlamentet.

De borgerliga partierna har för sin del bundit sig för sitt samarbete och försöker vinna poäng genom att påpeka förment splittring bland de oppositionella partierna. Det är en taktik som hittills verkar ha misslyckats. Dessutom verkar man ha tappat sitt viktigaste vapen. Stefan Löfven har vunnit väljarnas förtroende som regeringsbiladare. Socialdemokraterna har vidare opinionens förtroende i de flesta tunga politiska spörsmål. Det är endast inom finanspolitiken som Moderaterna fortfarande har högre förtroende bland väljarna.

Det är verkligen mycket som tyder på ett kommande regeringsskifte.

Länkar: dn.se, SvD, dn.se, di.se, dagens arena, di.se

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Alliansfritt Sverige

Om socialdemokratiska undanflykter


Borgerlig enhet?

Inför gårdagens partiledardebatt i Riksdagen publicerades ett debattinlägg undertecknat av de fyra borgerliga partiordförandena. Inlägget är adresserat till socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven. I inlägget ställs 15 ”frågor” gällande ett röd-grönt regeringsprogram. De fyra skriver att …

Socialdemokraterna drömmer sig tillbaka till gamla tiders enpartiregering, men är långt från målet om att kunna få egen majoritet.

Den borgerliga regeringen har bundit upp sig vid att presentera ett gemensamt program och menar att detta är det moderna och adekvata sättet att bedriva politik. Socialdemokraterna har å sin sida meddelat att man kommer att bedriva valrörelsen med sitt eget valprogram (vilket även MP och VP kommer att göra). Det är inget konstigt i det, det är så valrörelser bedrivs. Väljarna ges därmed fler alternativ att välja emellan.

Valresultatet avgör sedan vilket parti som får mandat att (försöka) bilda regering och att formulera ett regeringsprogram. Politik är konsten att finna kompromisser och minsta gemensamma nämnare.

I brist på andra valvinnande frågor kommer de borgerliga partierna att försöka vinna valet på förment egen sammanhållning och på nån slags röd-grön splittring. Problemet som de borgerliga partierna har är att två av deras pusselbitar under en längre tid haft opinionssiffror som tyder på att de kan exkluderas ur Sveriges riksdag. Vad är ett gemensamt alliansprogram värt i det fall något av deras partier inte klarar riksdagsspärren?

Socialdemokraterna har markerat en vilja att bilda regering tillsammans med Miljöpartiet och eventuellt ytterligare parti (måhända innebärande en blocköverskridande regering). Det är så politiken fungerar, det finns inget konstigt i det. Det är väljarna som avgör genom att lägga sin röst på ett enskilt parti (och genom att kryssa på enskild partiföreträdare). Det finns inget parti eller valsamverkan som heter ”alliansen”.

Men oavsett det kommer de borgerliga partierna att, i brist på egna nya idéer, sprida myten om den röd-gröna splittringen i avsikt att på det sättet försöka vinna valet.

Det visar mer på egen oförmåga än något annat.

Länkar: Aftonbladet debatt, SvD, Ekot SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Monica Green

Rena vilda västern inom välfärdssektorn


Dagens Nyheter har i ett par artiklar granskat och diskuterat hur goda skattebetalare de största företagen inom välfärdssektorn är. De visar sig att de inte lever efter devisen att det är häftigt att betala skatt. Enligt tidningens uträkningar betalar man ganska blygsamma summor i skatt.

Det är väl svårt att uppröra sig allt för mycket över detta. Det hör ju till sakens natur att privata och vinstdrivande företag strävar efter att minimera kostnader. Volvo tillhör ju ett sådant företag som varit ganska framgångsrikt i konsten att minimera inbetalningar av skatt.

Men samtidigt handlar det nu om företag som lever gott på att utföra tjänster finansierade av skattemedel. Det är ju inte ens säkert att denna privata konkurrens har inneburit kvalitetsförbättringar för vare sig brukare och anställda.

Än så länge snurrar fortfarande, de så kallade, räntesnurrorna. Skatteverket utgår från att verkan efter interna räntebetalningar ska fasas ut. Samtidigt kan bolagen dra av för räntebetalningar till banker. De berörda bolagen kommer säkert att finna finurliga vägar att minimera skattekostnaderna.

Magdalena Andersson (S) uttrycker viss frustration över välfärdsföretagens sätt att minimera betalning av skatt till samhället. Hon säger

De som befinner sig inom välfärdssektorn har absolut ett särskilt ansvar när det gäller inställningen till att betala skatt.

Det ligger ju någonting i det som Magdalena säger.

Socialdemokraterna vill genom att ställa hårdare kvalitetskrav på de företag som verkar inom den offentligt finansierade minska möjligheten att undandra belopp från beskattning.

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, di.se, SvD, dagens arena, dn.se, di.se

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Valspurtens betydelse


Flera tidningar har i artiklar diskuterat betydelsen av att lyckas hålla uppe opinionssiffrorna i valrörelsens slutspurt. Man visar på att framför allt Socialdemokraterna har tenderat att tappa ganska mycket under de sista veckorna fram till valdagen. Med tanke på att partiet har satt som mål att nå 35 % röstandel i valet finns det ju en del att tänka på.

SCB:s senaste väljarundersökning ger förmodligen en ganska bra bild av det aktuella läget. Den visar på att (S) har nått nivån som motsvarar målet. Skulle (S) följa den trend man gjort tidigare valår skulle man nå ett valresultat strax över 30 %.

Uppenbart är att många potentiella (S)-väljare valde att stanna hemma i valet till europaparlamentet. De som ändå valde att rösta gjorde det genom att markera att miljö- och jämställdhetsfrågor som varande viktiga för många.

Nu gäller det att verkligen övertyga väljarna om det nödvändiga i att gå till valurnorna om man vill få till en förändring av politiken. Men det kan behövas ytterligare några tydliga besked från socialdemokraterna för att tydliggöra viktiga skillnader gentemot borgerligheten. Det är litet för mycket trängsel i den politiska mittfåran. Som Göran Eriksson frågar sig, är …

… det dags att överge försiktigheten och plocka fram de ideologiska boxhandskarna?

Länkar: dn.se, SvD, Fokus, di.se, dn.se, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Jimmy Jansson, Johan Westerholm, Martin Moberg,

Spiken i allianskistan?


Igår presenterade SCB sin valundersökning. Den blev knappast någon munter läsning för de borgerliga partiernas partisekreterare. Socialdemokraterna är ensamma nästan större än de fyra borgerliga partierna tillsammans. Skulle man, dessutom, undanta Kristdemokraterna (som ligger under riksdagsspärren) ser ju bilden än sämre ut för den samlade alliansen.

Tre av fyra regeringspartier har en vikande trend jämfört med siffrorna från november 2013. Centerpartiet är undantaget bland de fyra och kan glädjas åt en mindre uppgång. Om (C) kan hålla den nivån kan det i sin tur underlätta för allmänborgerliga väljare att stödrösta på (KD) i förhoppningen att (C) kan klara sig på egen hand.

Det är förstås glädjande att se den socialdemokratiska uppgången jämfört med höstens siffror. Men jag skulle ju gärna se att partiet fick än mer luft framöver. Det borde finnas utrymme att öka något ytterligare. Men då gäller det att fundera över det resultat som valet till Europaparlamentet visade. (S) behöver bli tydligare i frågor som engagerar många människor. Det gäller de om miljöfrågorna, vinster i välfärden och jämställdhet.

Om än bilden som SCB visar är ljus för de röd-gröna partierna gäller det att inte ta saker för givet. Det är fortfarande långt fram till valet i september.

Men onekligen ser det bra ut just nu!

Länkar: dn.se, ekuriren, di.se, dagens arena, dn.se, SvD, di.se, di.se, Ekot, Ekot, dagens arena, dagens arena, SvD, SvD, SvD, SVT, dagens arena, Ekot, di.se, dagens arena, Ekot, di.se, Ekot, dn.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Peter Högberg, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 725 andra följare

%d bloggers like this: