Bloggarkiv

Ett skattesänkningsstopp


En debatt om skattesänkningsstopp

När jag skriver detta har jag sett debatten mellan Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S). Det är tydligt att  valrörelsen har startat. De två debattörerna är lika starka i sin argumentation om än påståenden och frågor inte gärna besvarades.

Men det var tydligt att Anders Borg var mer pressad och osäkrare i debatten. Magdalena Andersson argumenterade effektivt och utan att darra på manschetten.

Det som blev intressant var att såväl Anders Borg som Magdalena Andersson öppnade upp för höjda skatter för att kunna finansiera angelägna behov. Det är tydligt att något har hänt. När, till och med, finansministern har upptäckt att löften om skattesänkningar inte längre är den enda säkra vägen att tillförsäkra sig en valseger har något hänt bland väljarna.

Det är tydligt att Moderaterna känner vartåt vindarna blåser. Detta kan verkligen skapa en del spänningar mellan regeringspartierna. Det ska bli intressant hur allianspartierna får till sitt valmanifest. Det kanske inte blir så enkelt som de förespeglar valmanskåren.

Samtidigt ger ju detta öppningar för Socialdemokraterna att med bättre självförtroende diskutera hur man ska finansiera viktiga reformer. Skatterna är kanske inte den farliga fråga som den verkat?

Länkar: SVT, dn.se, SvD, SvD, Agenda

Fler som skrivit: Markus Mattila, Roger Jönsson, Martin Moberg, Martin Moberg, Roger Jönsson

Skattesänkarpolitiken har nått vägs ände


I Svenska Dagbladet konstaterar Magdalena Andersson (S) att den moderata politiken om ständiga skattesänkningar har nått vägs ände. Magdalena skriver att …

Vi har analyserat utfallet av moderatstämman. Ingenting tyder på att regeringen omprövat sin politik. Skattesänkningar är fortfarande det enda universalverktyg som ska lösa Sveriges alla problem. När vi summerar de förslag som antagits finner vi att Moderaterna avser sänka skatten med mellan 35 och 40 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Magdalena framhåller att Socialdemokraternas mål är att 2020 ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det kommer att kräva satsningar i aktivare näringslivspolitik, utbildning och aktiva åtgärder för att minska ungdomars arbetslöshet.

Det är bra att Magdalena motsätter sig den moderata skattesänkarpolitiken och därmed anger tydliga skillnader mellan vad (S) och (M) vill uppnå. Samtidigt känns den socialdemokratiska ståndpunkten i frågan om den offentliga sektorns finansiering väl defensiv. Det är möjligen taktiskt nödvändigt på kort sikt – dock ej på längre sikt.

Karin Pettersson skriver ett bra inlägg kring den socialdemokratiska våndan. Karin skriver att …

Som jag läser tidsandan finns det en möjlighet för Social­demokraterna nu. Medelklassen har fått ont i magen av oro för skolan och sjukvården. Det finns en längtan efter att bygga något gemensamt.

Om vi skulle börja prata om jämlikhet nu, kanske det till och med om ett par år skulle gå att formulera politiska förslag som faktiskt leder ditåt.

Vi lever i ett borgerligt dominerat opinionsklimat, men vänstern håller äntligen på att ta sig samman. Vi är många som gärna hjälper till att krossa det där fönstret för vad som är möjligt att säga.

Men samtidigt är det nog så här: Om Stefan Löfven verkligen vill ändra världen, måste han först berätta det.

Annars kommer det aldrig att gå.

Länkar: SvD, Aftonbladet ledare, dagens arena

(S) vinner förtroende


20131006-031302.jpg
Dagens Nyheter visar att Socialdemokraterna, enligt en undersökning som Ipso har genomfört, har störst förtroende på flera viktiga strategiska politikområden. Ett av dessa gäller förtroendet för vem som bedriver den bästa arbetsmarknadspolitiken. Detta är ju symboliskt viktigt eftersom det traditionellt har varit en viktig fråga både för partiet som för väljarna.

Moderaterna har störst förtroende endast när det gäller Sveriges ekonomi. Å andra sidan är utslaget mycket tydligt och signifikant. Folkpartiet har tappat tolkningsföreträdet och förtroendet när det gäller skolpolitiken. Socialdemokraterna har övertagit den rollen.

Detta innebär förstås inte att Socialdemokraterna kan räkna med att en valseger redan är vunnen. Det gäller ju att fortsätta att bedriva en tydlig oppositionspolitik och presentera tydliga och konkreta alternativ till den borgerliga regeringens politik.

Det är ju bekymmersamt att Moderaterna behållit förtroendet när det gäller Sveriges ekonomi. Det är ju annars ett sådant område som Socialdemokraterna har abonnerat på. Här finns kanske förklaringen till att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson navigerar försiktigt på minerad mark. Magdalenas och Anders Borgs debatter blir ofta till en tävling i att visa störst ansvar kring rikets ekonomi. Finansministern har vid dessa tillfällen ett tydligt övertag i form av visat exempel.

Socialdemokraterna har att visa att regeringen genom sin skattepolitik underminerar den svenska ekonomin. Den pedagogiska svårigheten blir ju att samtidigt säga att man inte avser att riva upp genomförda skattesänkningar.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, SVT, di.se, di.se, Expressen, SvD, di.se, SVT, dn.se, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Martin Moberg, Heléne Björklund

Det (S)-märkta alternativet


Magdalena Andersson

Igår (onsdag) presenterade Magdalena Andersson den socialdemokratiska budgetmotionen. Såsom brukligt blivit i modern politik har man redan presenterat de flesta delarna i olika omgångar. Det som är nytt är ju att man presenterar hela paketet och hur man vill finansiera de reformer man skulle vilja göra.

Rubriken ”Lägst arbetslöshet i EU 2020″ anger ju hela inriktningen på vad man vill åstadkomma och presentera för väljarna. Man vill visa för väljarna att man tänker återta partiets starkaste gren – arbetsmarknadspolitiken – från Moderaterna. Det är ju förstås alldeles rätt att göra så. Partiets själva idé syftar ju till att utjämna människors livschanser och inkomstklyftor. Då är ju en politik för att minska arbetslösheten alldeles grundläggande.

Socialdemokraterna vill genomföra större satsningar än vad den borgerliga regeringen förmår på viktiga områden. Socialdemokraterna föreslår att man inte ska genomföra ett femte jobbskatteavdrag och att inte höja brytpunkten för den statliga skatten.

Tyngdpunkten i de socialdemokratiska förslagen ligger på en omfattande satsning på att minska ungdomars arbetslöshet. Det sker genom satsningar på en aktivare arbetsmarknadspolitik och satsningar på skola och utbildning.

Av det jag sett och hört kring den socialdemokratiska budgetmotionen känns den bra. Inriktningen är klassiskt socialdemokratisk genom sina satsninar på att minska arbetslösheten och investeringar i skola och utbildning.

Utmaningen för framtiden är hur (S) ska finansiera allt detta efter en valseger 2014. Genom de borgerliga skattesänkningarna har ju regeringen urholkat kommande reformutrymme.

Länkar: Ekot, dn.se, dagens arena, dn.se, dn.se, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, dn.se, di.sedi.sedi.sedi.sedi.se, di.se, SVT

Fler som skrivit: Ola Möller, Monica Green, Johan Westerholm, Martin Moberg, Peter Högberg

Om att bryta ungdomsarbetslösheten


Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat hur de tänkar avveckla rabatten på de sociala avgifterna för anställda ungdomar. Den borgerliga regeringen införde denna åtgärd med det förmenta syftet att sänka arbetslösheten bland ungdomar. Men som Magdalena Andersson och Per Bolund skriver så har detta inte fungerat. De säger att …

Halveringen av arbetsgivaravgiften för unga fungerar inte. En enig expertkår har sedan länge dömt ut reformen. Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har alla samma uppfattning. Riksrevisionen har i en rapport till regeringen konstaterat att reformen har dålig träffsäkerhet och höga dödviktseffekter, vilket betyder att en stor andel av de unga som berörs redan har ett jobb eller hade fått jobb även utan den nedsatta avgiften. Finanspolitiska rådet har pekat ut reformen som ineffektiv och IFAU säger samma sak.

Det enda som regeringen åstadkommit med denna åtgärd är att tillfoga statskassan en total kostnad över 50 miljarder kronor öven en mandatperiod. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att rabatten ska avvecklas under en period om två år. De medel man därmed får till förfogande ska användas till mer effektiva åtgärder för att minska ungdomars arbetslöshet. Arbetsgivarna ska kompenseras med investeringar i företagande, innovation och forskning. Till det kommer ett avvecklande av arbetsivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan-

Det känns som om (S) och (MP) funnit ett rimligt sätt att avveckla denna rabatt. Det finns inga undersökningar som entydigt visat att den borgerliga politiken har minskat arbetslösheten. Däremot finns många rapporter som visar att ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg har störst problem att finna arbete. Därför innebär satsningar på utbildning en bättre metod att hjälpa den gruppen av unga människor.

Länkar: SvD, di.se, Hotellrevyn

(S) vill bebygga Sverige


20130929-132338.jpg
I en debattartikel presenterar Magdalena Andersson och Veronica Palm de socialdemokratiska förslagen om att få igång byggandet i Sverige. De konstaterar i sitt inlägg att byggandet av bostäder inte på långa vägar hänger med befolkningsutvecklingen. Särskilt tydligt är detta i de städer/kommuner där befolkningar ökar snabbast. De pekar vidare på de stora problem som nyblivna studenter har att få tillgång till en bostad på sin studieort.

De föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med det bristande byggandet:
- Mål för ökad nyproduktion,
- Skapa en nationell byggpakt,
- Byggbonus för studentbostäder och små hyreslägenheter,
- En effektiv och modern plan- och bygglag,
- Renoveringar av miljonprogramsområden,
- Energieffektivisering av bostäder, samt
- Extratjänster för upprustning av bostadsområden.

Situationen är akut på flera viktiga studieorter. Studenter vill självklart studera på den ort där de funnit en utbildning som passar inriktingen på deras framtida liv. Men om situationen är sådan att man inte kan finna en bostad på den orten hamnar man i ett läge där man väljer en annan utbildningsort eller helt avstår från att utbilda sig.

Det socialdemokratiska initiativet innebär att staten måste ta på sig ledartröjan och bli en aktivare aktör på detta område. Den borgerliga regeringen har valt att lita till att ”marknaden” ska lösa situationen. Men dess aktörer har ju inget egenintresse av att ”utrota” bostadsbristen.

Det finns väl ingen garanti för att en socialdemokratisk bostadspolitik löser alla problem med bristande byggande. Men här signaleras i alla fall en vilja att samhället tar på sig ett större ansvar för att få igång bostadsbyggandet överallt där behoven finns.

Det räcker gott för mig!

Länkar: SvD, di.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg

Sverige måste göra mer på klimatområdet


I veckan kommer FN:s klimatpanel IPCC till Stockholm. De kommer att diskutera den första delen av panelens femte klimatrapport. Denna del kommer, vad jag förstår, att innehålla en diskussion om vilken påverkan på världshavens klimatförändringarna har och hur snabbt havsnivån kommer att stiga. I utkastet till till den rapport som ska diskuteras bedömer man att havsnivån kommer att vara mellan 25 centimeter och nästan en meter högre år 2100. Men det är en bedömning som kritiseras från en del håll.

Klimatförändringarna kommer att vara, måste vara det, en fråga som vi måste ta på största allvar.

I en artikel i Dagens Nyheter intervjuas Magdalena Andrsson. Hon säger att Sverige måste göra mer på klimatområdet. Socialdemokraterna kommer i sin kommande budgetmotion att presentera ett förslag som man kallar ”miljömålsmiljarden”. Initiativet innebär att man satsar 250 miljoner kronor per år under fyra år. Pengarna ska satsas på lokala miljöåtgärder som bidrar till att klara de fjorton miljömål som Sverige inte når upp till i dag.

Socialdemokraterna måste verkligen arbeta med hur de betraktas av andra när det gäller denna fråga. Som Magdalena Andersson säger i artikeln …

Klimat- och miljöfrågorna är en av vår tids största utmaningar. Det är en av de stora moraliska frågorna för min generations politiker.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Ola Möller, Badlands Hyena

Höj inte skattegränsen


Sänk inte skatten!

Ett förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att inte höja gränsen för när man ska betala statlig skatt har fått en majoritet av Skatteutskottet bakom sig. De tre partierna föreslog samtidigt att det femte jobbskatteavdraget skulle dras tillbaka. Det förslaget fick dock inte en majoritet bakom sig.

Nu kommer frågan att bollas över till Finansutskottet. Det utskottet kommer då att få ta ställning till förslaget att uppmana regeringen att inte genomföra en höjning av skiktgränsen i den statliga inkomstskatten.

Ledande företrädare för de borgerliga partierna har låtit uttala fördömanden över de röd-gröna partiernas agerande. Särskilt försvårande anser man det vara att det sker med aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Jag har dock inte hört sådana tongångar från de borgerliga över det besvärliga att SD samtidigt ställt sig bakom regeringens förslag om ett femte jobbskatteavdrag.

De borgerliga partierna är vidare kritisk till den metod som de röd-gröna partierna använder sig av för att stoppa regeringens förslag. Här är åsikterna väldigt olika från ”experterna”. Jag har ingen närmare kunskap kring det gällande regelverket kring denna fråga.

Det jag, däremot, kan säga är att oppositionspartierna självklart har samma rätt att lägga förslag till riksdagen. Riksdagsarbetet handlar faktiskt om att vinna en majoritet bakom sina förslag för att därmed påverka politikutvecklingen. På samma sätt har de borgerliga partierna rätt att lägga vilka förslag de vill.

Kritiken om att oppositionen i detta fall litar sig till SD är överdriven. Det förhåller sig trots allt som så att SD i de allra flesta fall stödjer borgerliga förslag. Det verkar man inte se som särskilt besvärande eller något att låta sig uppröras över.

Det blir endast känsligt när majoriteten går dem emot.

Länkar: Arbetet, SvD, Fokus, dn.se, dn.se, dn.se, di.se, SVT, Ekot, dn.se, SvD, dn.se, dagens arena, Ekot, Ekot, dn.se, di.se, SVT, SVT, dn.se, di.se, dn.se, di.se, Aftonbladet debatt

Fler som skrivit: Lena Sommestad, Martin Moberg, Badlands Hyena, Ola Möller, Peter Johansson, Roger Jönsson, Martin Moberg, Ola Pettersson, Anders Larsson, Leine Johansson, Johan Westerholm, Patrik Renholm

Det moderata skattesänkarprojektet har nått vägs ände


Så här är det!

Konjunkturinstitutet (KI) fortsätter att kritisera den borgerliga regeringens bedömningar om hur stort reformutrymmet är. De menar att regeringens politik kommer att leda till att man inte kan hålla överskottsmålet.

Det innebär, i sin tur, att kommande regeringar kommer att tvingas till åtstramning i form av skattehöjningar, besparingar eller motsvarande åtgärder. Jesper Hansson, prognoschef på KI, säger att …

Det är märkligt att finansminister Anders Borg talar om reformutrymme. Finansministern använder ordet synonymt med den politik han vill bedriva.

Regeringen borde vara skyldig att visa alternativa kalkyler, det är deras räknemaskineri vi kritiserar. Regeringen räknar med en jämviktsarbetslöshet på 5,5 procent, vi tror att den är 6,5 procent. Den skillnaden innebär i storleksordningen 20 miljarder bättre finanser.

Det är klart att Magdalena Andersson (S) håller med i den kritik som KI framför. Hon säger att …

Det är uppenbart att det moderata skattesänkarprojektet har nått vägs ände. Det går inte att låna till skattesänkningar. Hur ska Anders Borg finansiera en rimlig skola för våra barn?

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt kommer knappast att påverkas av den kritik som framförs av den statliga myndigheten. Magdalenas kritik bekommer väl dem än mindre. De är ideologiskt övertygade om att skattesänkningar är det bästa ting som finns. Det finns knappast något samhällsproblem som inte kan lösas medelst sänkta skatter. Framför allt inte året före ett riksdagsval och med dåliga opinionssiffror för allianspartierna.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, SvD, di.se, dagens arena

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Badlands Hyena, Peter Högberg, Martin Moberg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Markus Mattila, Ola Möller

Striden om pensionärerna


Slut skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare

I en intervju i Dagens Nyheter anmäler Magdalena Andersson att Socialdemokraterna kommer att driva frågan om att sluta skatteklyftan mellan förvärvsarbetande och pensionärer. Magdalena menar att det är orimligt att öka klyftan mellan de arbetande och pensionärerna. Hon säger att …

Valet om ett år kommer att stå mellan om man ska vidga eller sluta skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Det kommer för pensionärskollektivet att vara en väldigt tydlig konfliktlinje.

Jag har inget emot att socialdemokraterna bedriver en sådan politik som innebär att pensionärer och löntagare har i grunden samma skatt. Det finns ingen större rimlighet i att pensionärer ska betala högre skatter enbart av den grunden att de inte längre förvärvsarbetar. På samma sätt ser jag ingen rimlighet i att sjuka och arbetslösa ska betala betydligt högre skatt än de arbetande.

Men det är klart att det blir en dyr reform i det fall ett femte jobbskatteavdrag införs. Magdalena är också nogsam med att påpeka att sänkt skatt för pensionärer måste finansieras i den takt som är möjlig och att det inte sker med ett alexanderhugg.

Det innebär, enligt mig, att socialdemokratin behöver nyansera sin ställning i frågan om skatter. Det är möjligt att ekonomiskt tillväxt kan innebära att man klarar vissa reformer. Men Konjunkturinstitutets prognoser tyder ju på att stramare ekonomiska tider väntar. Det behövs en översyn över hur framtida nödvändiga reformer ska kunna finansieras.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, dn.se, SvD, di.se

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 683 andra följare

%d bloggers like this: